• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 2:13:38 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
14,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+6,77%)
Tham chiếu
13,30
Mở cửa
13,40
Cao nhất
14,60
Thấp nhất
13,10
Khối lượng
223.900
KLTB 10 ngày
125.500
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Doan Xa Port Joint Sock Company Report 02/06/2011 Phu Hung Securities Tiếng Anh 2
Doan Xa Port Joint Sock Company Report 31/03/2011 Phu Hung Securities Tiếng Anh 2
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 31/03/2011 Phu Hung Securities Tiếng Việt 2
Báo cáo cập nhật CTCP Cảng Đoạn Xá - Quý I - 2010 01/03/2010 VCBS Tiếng Việt 4