• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 4:10:26 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 01/12/2021
3:02:18 CH
23,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-2,48%)
Tham chiếu
24,20
Mở cửa
24,20
Cao nhất
24,40
Thấp nhất
23,50
Khối lượng
280.000
KLTB 10 ngày
510.070
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
01/12/2021 0 0 0 0 0 0 0
30/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
29/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
26/11/2021 0 0 300 -300 0 7.147 -7.147
25/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
24/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
23/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
22/11/2021 0 0 1.600 -1.600 0 37.140 -37.140
19/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
18/11/2021 0 0 30 -30 0 791 -791
17/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
16/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
15/11/2021 0 0 1.000 -1.000 0 25.210 -25.210
12/11/2021 0 0 200 -200 0 4.962 -4.962
11/11/2021 0 0 0 0 0 0 0
10/11/2021 0 0 2.500 -2.500 0 61.809 -61.809
09/11/2021 0 0 2.700 -2.700 0 63.460 -63.460
08/11/2021 0 0 100 -100 0 2.206 -2.206
05/11/2021 0 0 400 -400 0 8.620 -8.620
04/11/2021 0 0 0 0 0 0 0