• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:23:33 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
20,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,95%)
Tham chiếu
21,00
Mở cửa
21,20
Cao nhất
21,20
Thấp nhất
20,60
Khối lượng
517.400
KLTB 10 ngày
547.350
Cao nhất 52 tuần
23,80
Thấp nhất 52 tuần
11,20
DXP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/08/2021 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Bán 296.000 Biểu đồ
16/08/2021 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Bán 246.400 Biểu đồ
23/06/2021 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Bán 65.200 Biểu đồ
23/11/2020 AFC Vietnam Fund Ltd --- Bán 197.700 Biểu đồ
20/11/2020 AFC Vietnam Fund Ltd --- Bán 117.600 Biểu đồ
01/10/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 1.004.200 Biểu đồ
30/09/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 211.000 Biểu đồ
29/09/2020 America LLC --- Bán 1.972.400 Biểu đồ
28/09/2020 America LLC --- Bán 170.100 Biểu đồ
28/09/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 91.600 Biểu đồ
14/09/2020 America LLC --- Bán 15.200 Biểu đồ
31/08/2020 America LLC --- Bán 190.000 Biểu đồ
05/06/2020 America LLC --- Bán 14.300 Biểu đồ
16/01/2019 America LLC --- Mua 4.800 Biểu đồ
15/11/2018 AFC Vietnam Fund Ltd --- Mua 261.100 Biểu đồ
24/05/2018 America LLC --- Mua 1.900 Biểu đồ
22/02/2018 AFC Vietnam Fund Ltd --- Mua 2.000 Biểu đồ
14/11/2017 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Bán 2.140.050 Biểu đồ
14/11/2017 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Mua 2.140.050 Biểu đồ
26/10/2017 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 123.900 Biểu đồ