• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 7:23:08 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
19,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,55%)
Tham chiếu
19,30
Mở cửa
19,10
Cao nhất
19,10
Thấp nhất
18,80
Khối lượng
85.400
KLTB 10 ngày
147.560
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,20
DXP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
14/01/2022 Phạm Quang Tuấn --- Đăng ký mua quyền mua 3.250 Biểu đồ
14/01/2022 Hoàng Văn Quang Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua quyền mua 300.000 Biểu đồ
14/01/2022 Trần Việt Hùng Tổng giám đốc Đăng ký mua quyền mua 150.000 Biểu đồ
14/01/2022 Nguyễn Ngọc Đào Thành viên HĐQT Đăng ký mua quyền mua 70.000 Biểu đồ
14/01/2022 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT Đăng ký mua quyền mua 70.000 Biểu đồ
14/01/2022 Nguyễn Thị Hoa Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua quyền mua 150.000 Biểu đồ
14/01/2022 Đinh Thị Thu Trang Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua quyền mua 113.000 Biểu đồ
14/01/2022 Trần Thị Hằng Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 113.000 Biểu đồ
14/01/2022 Lê Mạnh Hoàn Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua quyền mua 70.000 Biểu đồ
17/12/2021 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
22/11/2021 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
10/11/2021 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT Bán 26.100 Biểu đồ
26/10/2021 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT Đăng ký bán 26.100 Biểu đồ
18/08/2021 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Bán 296.000 Biểu đồ
16/08/2021 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Bán 246.400 Biểu đồ
23/06/2021 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Bán 65.200 Biểu đồ
23/11/2020 AFC Vietnam Fund Ltd --- Bán 197.700 Biểu đồ
20/11/2020 AFC Vietnam Fund Ltd --- Bán 117.600 Biểu đồ
01/10/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 1.004.200 Biểu đồ
30/09/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 211.000 Biểu đồ