• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:16:12 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:05 CH
12,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-3,17%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,50
Cao nhất
12,50
Thấp nhất
11,60
Khối lượng
57.100
KLTB 10 ngày
61.440
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
DXP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
26/01/2022 Hoàng Văn Minh --- Mua quyền mua 13.036 Biểu đồ
26/01/2022 Trần Việt Hùng Phó Chủ tịch HĐQT Mua quyền mua 10.000 Biểu đồ
25/01/2022 Đinh Thị Thu Trang Thành viên Ban kiểm soát Mua quyền mua 78.815 Biểu đồ
25/01/2022 Trần Thị Hằng Thành viên Ban kiểm soát Mua quyền mua 70.000 Biểu đồ
25/01/2022 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT Mua quyền mua 8.000 Biểu đồ
25/01/2022 Nguyễn Thị Hoa Trưởng ban kiểm soát Mua quyền mua 75.000 Biểu đồ
25/01/2022 Phạm Quang Tuấn --- Mua quyền mua 3.000 Biểu đồ
24/01/2022 Phạm Quang Tuấn --- Đăng ký mua quyền mua 3.000 Biểu đồ
24/01/2022 Hoàng Văn Minh --- Đăng ký mua quyền mua 13.036 Biểu đồ
24/01/2022 Nguyễn Thị Hoa Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua quyền mua 75.000 Biểu đồ
24/01/2022 Trần Thị Hằng Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua quyền mua 70.000 Biểu đồ
24/01/2022 Đinh Thị Thu Trang Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua quyền mua 78.815 Biểu đồ
24/01/2022 Trần Việt Hùng Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua quyền mua 10.000 Biểu đồ
24/01/2022 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT Đăng ký mua quyền mua 8.000 Biểu đồ
21/01/2022 Hoàng Văn Quang Chủ tịch HĐQT Mua quyền mua 300.000 Biểu đồ
21/01/2022 Lê Mạnh Hoàn Tổng giám đốc Mua quyền mua 35.000 Biểu đồ
21/01/2022 Trần Thị Hằng Thành viên Ban kiểm soát Mua 113.000 Biểu đồ
21/01/2022 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT Mua quyền mua 35.000 Biểu đồ
21/01/2022 Trần Việt Hùng Phó Chủ tịch HĐQT Mua quyền mua 150.000 Biểu đồ
21/01/2022 Đinh Thị Thu Trang Thành viên Ban kiểm soát Mua quyền mua 113.000 Biểu đồ