• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.080,01 +43,73/+4,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.080,01   +43,73/+4,22%  |   HNX-INDEX   215,96   +4,96/+2,35%  |   UPCOM-INDEX   72,21   +0,80/+1,12%  |   VN30   1.092,99   +50,35/+4,83%  |   HNX30   363,71   +16,36/+4,71%
04 Tháng Mười Hai 2022 8:10:53 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 02/12/2022
3:05:04 CH
9,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-2,15%)
Tham chiếu
9,30
Mở cửa
9,00
Cao nhất
9,30
Thấp nhất
8,40
Khối lượng
173.500
KLTB 10 ngày
117.000
Cao nhất 52 tuần
24,50
Thấp nhất 52 tuần
6,20
Giá đóng cửa ngày 04/10/2018
10,80 -0,10/-0,92%
Mở cửa 10,90
Cao nhất 10,90
Thấp nhất 10,80
Khối lượng 3.100
Giá điều chỉnh 10,80
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
04/10/2018 -0,10 / -0,92% 10,90 10,90 10,80 10,80 10,82 10,80 3.100
03/10/2018 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,80 10,90 10,89 10,90 3.200
02/10/2018 -0,10 / -0,91% 11,00 11,00 10,90 10,90 10,90 10,90 5.900
01/10/2018 +0,10 / +0,92% 10,90 11,00 10,90 11,00 10,90 11,00 6.600
28/09/2018 -0,20 / -1,80% 10,90 11,00 10,90 10,90 10,91 10,90 4.100
27/09/2018 +0,10 / +0,91% 11,00 11,10 10,90 11,10 10,96 11,10 6.400
26/09/2018 +0,10 / +0,92% 11,00 11,10 11,00 11,00 11,00 11,00 5.400
25/09/2018 -0,10 / -0,91% 11,10 11,10 10,90 10,90 11,00 10,90 7.500
24/09/2018 +0,10 / +0,92% 11,40 11,40 11,00 11,00 11,01 11,00 4.000
21/09/2018 -0,10 / -0,91% 11,50 11,50 10,90 10,90 10,94 10,90 7.800
20/09/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,00 11,00 11,01 11,00 3.500
19/09/2018 -0,10 / -0,90% 11,10 11,10 11,00 11,00 11,06 11,00 3.400
18/09/2018 -0,10 / -0,89% 11,20 11,20 11,10 11,10 11,14 11,10 5.200
17/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 10,20 11,20 10,88 11,20 11.400
14/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 12,00 11,20 11,20 11,28 11,20 2.900
13/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 300
12/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 700
11/09/2018 +0,10 / +0,90% 10,20 11,20 10,20 11,20 11,06 11,20 700
10/09/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 0
07/09/2018 +0,10 / +0,91% 11,30 11,30 11,10 11,10 11,11 11,10 1.400
06/09/2018 -0,10 / -0,90% 11,10 11,10 11,00 11,00 11,07 11,00 3.400
05/09/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 2.000
04/09/2018 -0,20 / -1,77% 11,30 11,30 11,10 11,10 11,27 11,10 2.430
31/08/2018 0,00 / 0,00% 10,20 11,40 10,20 11,30 11,17 11,30 3.288
30/08/2018 0,00 / 0,00% 11,30 11,30 11,20 11,30 11,28 11,30 1.200
29/08/2018 -0,10 / -0,88% 11,90 11,90 11,10 11,30 11,16 11,30 2.900
28/08/2018 0,00 / 0,00% 11,90 11,90 11,00 11,40 11,23 11,40 5.500
27/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 1.100
24/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 1.300
23/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 3.300