• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.469,62 -1,14/-0,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:54:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.469,62   -1,14/-0,08%  |   HNX-INDEX   410,67   -0,60/-0,15%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +0,32/+0,29%  |   VN30   1.522,12   +5,55/+0,37%  |   HNX30   725,49   -2,54/-0,35%
28 Tháng Giêng 2022 10:01:12 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:55:00 SA
16,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,74%)
Tham chiếu
17,20
Mở cửa
17,20
Cao nhất
17,20
Thấp nhất
16,90
Khối lượng
7.400
KLTB 10 ngày
91.970
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 06/11/2018
11,60 -0,10/-0,85%
Mở cửa 11,00
Cao nhất 11,70
Thấp nhất 11,00
Khối lượng 1.400
Giá điều chỉnh 11,60
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/11/2018 -0,10 / -0,85% 11,00 11,70 11,00 11,60 11,14 11,60 1.400
05/11/2018 -0,10 / -0,85% 11,00 11,80 11,00 11,70 11,43 11,70 700
02/11/2018 +0,20 / +1,72% 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 100
01/11/2018 -0,40 / -3,33% 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 600
31/10/2018 -0,10 / -0,83% 11,90 12,10 11,60 12,00 11,92 12,00 9.800
30/10/2018 +0,50 / +4,31% 11,60 12,40 11,00 12,10 11,67 12,10 20.200
29/10/2018 -0,20 / -1,69% 11,80 11,80 11,00 11,60 11,61 11,60 4.700
26/10/2018 +0,90 / +8,26% 11,80 11,90 11,00 11,80 11,15 11,80 20.900
25/10/2018 -0,10 / -0,91% 10,80 12,00 10,10 10,90 10,90 10,90 18.400
24/10/2018 +0,20 / +1,85% 11,60 11,60 10,90 11,00 10,94 11,00 45.000
23/10/2018 -0,70 / -6,09% 12,00 12,60 10,80 10,80 11,04 10,80 30.300
22/10/2018 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 13.500
19/10/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,50 10,80 11,50 10,86 11,50 26.000
18/10/2018 -0,30 / -2,54% 11,50 11,90 11,50 11,50 11,51 11,50 3.000
17/10/2018 0,00 / 0,00% 10,70 11,90 10,70 11,80 11,50 11,80 5.000
16/10/2018 -0,20 / -1,67% 11,20 11,80 10,80 11,80 11,17 11,80 1.100
15/10/2018 +0,20 / +1,69% 11,80 12,00 11,80 12,00 11,87 12,00 300
12/10/2018 +0,80 / +7,27% 11,80 11,80 11,00 11,80 11,09 11,80 4.700
11/10/2018 -0,90 / -7,56% 11,70 11,90 10,80 11,00 11,11 11,00 23.100
10/10/2018 -0,50 / -4,03% 12,30 12,40 11,20 11,90 11,46 11,90 13.380
09/10/2018 -0,30 / -2,36% 12,80 12,80 12,40 12,40 12,45 12,40 9.500
08/10/2018 +0,90 / +7,63% 12,50 12,80 12,00 12,70 12,54 12,70 23.400
05/10/2018 +1,00 / +9,26% 10,90 11,80 10,90 11,80 11,53 11,80 65.200
04/10/2018 -0,10 / -0,92% 10,90 10,90 10,80 10,80 10,82 10,80 3.100
03/10/2018 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,80 10,90 10,89 10,90 3.200
02/10/2018 -0,10 / -0,91% 11,00 11,00 10,90 10,90 10,90 10,90 5.900
01/10/2018 +0,10 / +0,92% 10,90 11,00 10,90 11,00 10,90 11,00 6.600
28/09/2018 -0,20 / -1,80% 10,90 11,00 10,90 10,90 10,91 10,90 4.100
27/09/2018 +0,10 / +0,91% 11,00 11,10 10,90 11,10 10,96 11,10 6.400
26/09/2018 +0,10 / +0,92% 11,00 11,10 11,00 11,00 11,00 11,00 5.400