• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.051,81 +1,28/+0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.051,81   +1,28/+0,12%  |   HNX-INDEX   217,00   +1,63/+0,76%  |   UPCOM-INDEX   71,60   -0,02/-0,03%  |   VN30   1.065,08   +2,35/+0,22%  |   HNX30   373,43   +6,44/+1,75%
09 Tháng Mười Hai 2022 3:31:21 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 09/12/2022
3:05:05 CH
9,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-2,17%)
Tham chiếu
9,20
Mở cửa
8,80
Cao nhất
9,20
Thấp nhất
8,80
Khối lượng
16.200
KLTB 10 ngày
138.350
Cao nhất 52 tuần
24,50
Thấp nhất 52 tuần
6,20
Giá đóng cửa ngày 07/08/2017
14,30 0,00/0,00%
Mở cửa 14,50
Cao nhất 15,00
Thấp nhất 14,00
Khối lượng 13.000
Giá điều chỉnh 14,30
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/08/2017 0,00 / 0,00% 14,50 15,00 14,00 14,30 14,22 14,30 13.000
04/08/2017 +0,10 / +0,70% 14,20 14,40 14,20 14,30 14,28 14,30 8.610
03/08/2017 +0,30 / +2,16% 13,90 14,40 13,90 14,20 14,03 14,20 7.800
02/08/2017 0,00 / 0,00% 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 5.700
01/08/2017 -1,50 / -9,74% 14,10 14,40 13,90 13,90 13,95 13,90 9.525
31/07/2017 +1,40 / +10,00% 13,80 15,40 13,80 15,40 14,66 15,40 38.301
28/07/2017 +0,20 / +1,45% 13,80 14,00 13,80 14,00 13,90 14,00 3.200
27/07/2017 0,00 / 0,00% 13,80 13,80 13,00 13,80 13,32 13,80 15.254
26/07/2017 +0,20 / +1,47% 14,00 14,00 13,00 13,80 13,52 13,80 8.500
25/07/2017 -0,10 / -0,73% 13,20 15,00 13,10 13,60 13,27 13,60 7.572
24/07/2017 -0,10 / -0,72% 13,20 13,80 13,20 13,70 13,40 13,70 1.900
21/07/2017 +0,70 / +5,34% 13,10 14,40 13,10 13,80 13,27 13,80 8.384
20/07/2017 +0,10 / +0,77% 12,90 13,10 12,80 13,10 12,85 13,10 12.472
19/07/2017 0,00 / 0,00% 13,30 13,30 12,90 13,00 12,94 13,00 7.900
18/07/2017 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 12,90 13,00 12,97 13,00 8.600
17/07/2017 +0,10 / +0,78% 12,90 13,00 12,80 13,00 12,88 13,00 8.957
14/07/2017 +0,10 / +0,78% 12,80 13,00 12,70 12,90 12,75 12,90 5.884
13/07/2017 -0,20 / -1,54% 12,90 13,00 12,80 12,80 12,81 12,80 4.610
12/07/2017 +0,30 / +2,36% 12,70 13,50 12,70 13,00 12,81 13,00 19.200
11/07/2017 0,00 / 0,00% 12,50 12,70 12,50 12,70 12,60 12,70 17.886
10/07/2017 -0,10 / -0,78% 12,70 12,70 12,50 12,70 12,67 12,70 1.551
07/07/2017 -1,00 / -7,25% 13,10 13,10 12,60 12,80 12,86 12,80 2.700
06/07/2017 +0,10 / +0,73% 13,80 13,80 13,60 13,80 13,73 12,50 33.976
05/07/2017 -0,10 / -0,72% 13,80 13,80 13,70 13,70 13,73 12,41 12.900
04/07/2017 +0,10 / +0,73% 14,20 14,20 13,60 13,80 13,73 12,50 11.980
03/07/2017 0,00 / 0,00% 13,70 13,80 13,70 13,70 13,71 12,41 8.100
30/06/2017 0,00 / 0,00% 13,60 13,70 13,60 13,70 13,63 12,41 2.056
29/06/2017 -0,10 / -0,72% 13,80 13,90 13,50 13,70 13,71 12,41 13.160
28/06/2017 +0,10 / +0,73% 13,70 13,80 13,70 13,80 13,73 12,50 8.620
27/06/2017 0,00 / 0,00% 13,70 13,80 13,70 13,70 13,72 12,41 4.470