• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.264,95 +31,57/+2,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.264,95   +31,57/+2,56%  |   HNX-INDEX   315,13   +9,17/+3,00%  |   UPCOM-INDEX   94,41   +1,29/+1,39%  |   VN30   1.308,48   +35,77/+2,81%  |   HNX30   568,87   +23,06/+4,22%
25 Tháng Năm 2022 2:38:22 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
2:35:02 CH
16,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+4,38%)
Tham chiếu
16,00
Mở cửa
16,10
Cao nhất
16,90
Thấp nhất
15,90
Khối lượng
150.100
KLTB 10 ngày
69.760
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 07/09/2017
13,00 -0,50/-3,70%
Mở cửa 12,80
Cao nhất 13,40
Thấp nhất 12,70
Khối lượng 7.800
Giá điều chỉnh 13,00
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/09/2017 -0,50 / -3,70% 12,80 13,40 12,70 13,00 12,80 13,00 7.800
06/09/2017 +0,10 / +0,75% 13,00 13,50 13,00 13,50 13,03 13,50 2.010
05/09/2017 -0,40 / -2,90% 13,10 13,50 13,00 13,40 13,11 13,40 2.000
01/09/2017 +0,20 / +1,47% 13,90 13,90 13,00 13,80 13,03 13,80 26.900
31/08/2017 -0,10 / -0,73% 13,90 13,90 12,90 13,60 13,10 13,60 25.846
30/08/2017 +0,20 / +1,48% 13,90 13,90 13,20 13,70 13,56 13,70 500
29/08/2017 0,00 / 0,00% 13,90 13,90 13,20 13,50 13,38 13,50 25.600
28/08/2017 +0,10 / +0,75% 13,90 13,90 13,30 13,50 13,39 13,50 38.700
25/08/2017 -1,20 / -8,22% 13,40 14,00 13,40 13,40 13,46 13,40 22.600
24/08/2017 +0,90 / +6,57% 13,90 14,60 13,90 14,60 14,15 14,60 1.200
23/08/2017 0,00 / 0,00% 13,90 13,90 13,10 13,70 13,51 13,70 27.500
22/08/2017 -0,10 / -0,72% 13,80 14,00 13,50 13,70 13,64 13,70 8.000
21/08/2017 0,00 / 0,00% 14,00 14,00 13,50 13,80 13,56 13,80 2.500
18/08/2017 -0,20 / -1,43% 14,00 14,00 13,50 13,80 13,73 13,80 10.300
17/08/2017 -0,10 / -0,71% 14,00 14,10 13,50 14,00 13,95 14,00 24.700
16/08/2017 +0,10 / +0,71% 14,30 14,30 13,50 14,10 13,93 14,10 9.500
15/08/2017 -0,30 / -2,10% 13,90 14,50 13,40 14,00 13,52 14,00 11.600
14/08/2017 -0,20 / -1,38% 14,70 14,70 13,10 14,30 13,22 14,30 355.286
11/08/2017 +0,10 / +0,69% 14,80 14,80 14,30 14,50 14,41 14,50 8.100
10/08/2017 -0,10 / -0,69% 14,20 15,00 14,20 14,40 14,42 14,40 29.900
09/08/2017 +0,20 / +1,40% 14,10 14,50 13,90 14,50 14,13 14,50 33.400
08/08/2017 0,00 / 0,00% 14,10 15,00 14,00 14,30 14,09 14,30 8.840
07/08/2017 0,00 / 0,00% 14,50 15,00 14,00 14,30 14,22 14,30 13.000
04/08/2017 +0,10 / +0,70% 14,20 14,40 14,20 14,30 14,28 14,30 8.610
03/08/2017 +0,30 / +2,16% 13,90 14,40 13,90 14,20 14,03 14,20 7.800
02/08/2017 0,00 / 0,00% 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 5.700
01/08/2017 -1,50 / -9,74% 14,10 14,40 13,90 13,90 13,95 13,90 9.525
31/07/2017 +1,40 / +10,00% 13,80 15,40 13,80 15,40 14,66 15,40 38.301
28/07/2017 +0,20 / +1,45% 13,80 14,00 13,80 14,00 13,90 14,00 3.200
27/07/2017 0,00 / 0,00% 13,80 13,80 13,00 13,80 13,32 13,80 15.254