• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 7:39:13 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
19,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,55%)
Tham chiếu
19,30
Mở cửa
19,10
Cao nhất
19,10
Thấp nhất
18,80
Khối lượng
85.400
KLTB 10 ngày
147.560
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Giá đóng cửa ngày 07/11/2017
12,50 0,00/0,00%
Mở cửa 12,30
Cao nhất 12,50
Thấp nhất 12,30
Khối lượng 5.800
Giá điều chỉnh 12,50
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/11/2017 0,00 / 0,00% 12,30 12,50 12,30 12,50 12,31 12,50 5.800
06/11/2017 0,00 / 0,00% 12,40 12,50 12,20 12,50 12,32 12,50 51.680
03/11/2017 -0,10 / -0,79% 12,60 12,60 12,40 12,50 12,46 12,50 19.400
02/11/2017 +0,20 / +1,61% 13,00 13,00 12,00 12,60 12,49 12,60 13.296
01/11/2017 -0,10 / -0,80% 12,80 13,40 12,00 12,40 12,28 12,40 59.210
31/10/2017 -0,10 / -0,79% 12,70 12,70 11,90 12,50 12,05 12,50 15.800
30/10/2017 +0,80 / +6,78% 11,80 12,90 11,60 12,60 11,88 12,60 121.220
27/10/2017 +0,40 / +3,51% 11,50 11,80 11,50 11,80 11,58 11,80 6.458
26/10/2017 0,00 / 0,00% 11,60 11,90 11,40 11,40 11,49 11,40 11.300
25/10/2017 +0,10 / +0,88% 11,70 11,70 11,30 11,40 11,39 11,40 17.180
24/10/2017 0,00 / 0,00% 11,80 12,40 11,20 11,30 11,29 11,30 7.800
23/10/2017 +0,10 / +0,89% 11,20 11,30 11,00 11,30 11,15 11,30 14.650
20/10/2017 0,00 / 0,00% 11,20 11,50 11,20 11,20 11,22 11,20 1.300
19/10/2017 +0,20 / +1,82% 11,20 11,20 11,00 11,20 11,01 11,20 11.000
18/10/2017 -0,10 / -0,90% 11,00 11,20 11,00 11,00 11,05 11,00 8.588
17/10/2017 -0,20 / -1,77% 11,10 11,20 11,00 11,10 11,04 11,10 11.610
16/10/2017 0,00 / 0,00% 11,30 11,30 11,10 11,30 11,19 11,30 4.570
13/10/2017 -0,10 / -0,88% 11,40 11,40 11,30 11,30 11,31 11,30 1.600
12/10/2017 +0,10 / +0,88% 11,60 11,60 11,30 11,40 11,33 11,40 5.860
11/10/2017 -0,20 / -1,74% 11,40 11,70 11,30 11,30 11,51 11,30 4.460
10/10/2017 -0,10 / -0,86% 11,30 11,70 10,80 11,50 11,08 11,50 48.604
09/10/2017 -0,20 / -1,69% 11,80 11,80 11,30 11,60 11,39 11,60 44.220
06/10/2017 +0,40 / +3,51% 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 100
05/10/2017 -0,50 / -4,20% 11,30 11,80 11,20 11,40 11,31 11,40 10.300
04/10/2017 0,00 / 0,00% 11,30 11,90 11,20 11,90 11,34 11,90 1.600
03/10/2017 0,00 / 0,00% 11,60 11,90 11,20 11,90 11,54 11,90 9.130
02/10/2017 +0,20 / +1,71% 11,70 12,00 11,50 11,90 11,68 11,90 23.700
29/09/2017 -0,10 / -0,85% 11,80 12,20 11,70 11,70 11,80 11,70 20.590
28/09/2017 +0,20 / +1,72% 11,80 11,80 11,50 11,80 11,59 11,80 5.464
27/09/2017 -0,30 / -2,52% 11,90 11,90 11,50 11,60 11,53 11,60 31.630