• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:19:49 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
13,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,36%)
Tham chiếu
12,70
Mở cửa
12,70
Cao nhất
13,50
Thấp nhất
12,70
Khối lượng
52.000
KLTB 10 ngày
142.120
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 08/07/2020
10,20 0,00/0,00%
Mở cửa 9,80
Cao nhất 10,20
Thấp nhất 9,80
Khối lượng 2.100
Giá điều chỉnh 10,20
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
08/07/2020 0,00 / 0,00% 9,80 10,20 9,80 10,20 9,82 10,20 2.100
07/07/2020 +0,20 / +2,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 100
06/07/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.100
03/07/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
02/07/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 600
01/07/2020 0,00 / 0,00% 9,90 10,00 9,90 10,00 9,98 10,00 4.200
30/06/2020 -0,90 / -8,26% 10,10 10,10 10,00 10,00 10,07 10,00 1.000
29/06/2020 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 0
26/06/2020 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 0
25/06/2020 +0,80 / +7,92% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 100
24/06/2020 0,00 / 0,00% 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 200
23/06/2020 0,00 / 0,00% 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 500
22/06/2020 -0,10 / -0,98% 10,00 10,10 10,00 10,10 10,06 10,10 13.200
19/06/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,20 10,00 10,20 10,01 10,20 15.700
18/06/2020 +0,30 / +3,03% 10,00 10,20 10,00 10,20 10,02 10,20 12.700
17/06/2020 -0,10 / -1,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 1.400
16/06/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 28.000
15/06/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2.000
12/06/2020 0,00 / 0,00% 9,90 10,00 9,90 10,00 9,96 10,00 2.800
11/06/2020 -0,10 / -0,99% 10,10 10,10 10,00 10,00 10,04 10,00 6.200
10/06/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,10 10,00 10,10 10,04 10,10 6.800
09/06/2020 -0,10 / -0,98% 10,10 10,20 10,10 10,10 10,17 10,10 3.200
08/06/2020 -0,70 / -6,42% 11,30 11,30 10,20 10,20 10,34 10,20 6.500
05/06/2020 +0,60 / +5,83% 10,00 10,90 10,00 10,90 10,22 10,90 19.300
04/06/2020 0,00 / 0,00% 10,10 10,30 10,00 10,30 10,00 10,30 13.300
03/06/2020 +0,20 / +1,98% 10,10 10,40 10,00 10,30 10,13 10,30 8.400
02/06/2020 -0,10 / -0,98% 10,00 10,10 10,00 10,10 10,09 10,10 1.500
01/06/2020 -0,10 / -0,97% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 6.600
29/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 20.100
28/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,10 10,30 10,27 10,30 18.500