• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 1:58:20 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
14,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,70%)
Tham chiếu
14,20
Mở cửa
14,20
Cao nhất
14,20
Thấp nhất
13,80
Khối lượng
76.000
KLTB 10 ngày
120.930
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 09/08/2017
14,50 +0,20/+1,40%
Mở cửa 14,10
Cao nhất 14,50
Thấp nhất 13,90
Khối lượng 33.400
Giá điều chỉnh 14,50
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
09/08/2017 +0,20 / +1,40% 14,10 14,50 13,90 14,50 14,13 14,50 33.400
08/08/2017 0,00 / 0,00% 14,10 15,00 14,00 14,30 14,09 14,30 8.840
07/08/2017 0,00 / 0,00% 14,50 15,00 14,00 14,30 14,22 14,30 13.000
04/08/2017 +0,10 / +0,70% 14,20 14,40 14,20 14,30 14,28 14,30 8.610
03/08/2017 +0,30 / +2,16% 13,90 14,40 13,90 14,20 14,03 14,20 7.800
02/08/2017 0,00 / 0,00% 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 5.700
01/08/2017 -1,50 / -9,74% 14,10 14,40 13,90 13,90 13,95 13,90 9.525
31/07/2017 +1,40 / +10,00% 13,80 15,40 13,80 15,40 14,66 15,40 38.301
28/07/2017 +0,20 / +1,45% 13,80 14,00 13,80 14,00 13,90 14,00 3.200
27/07/2017 0,00 / 0,00% 13,80 13,80 13,00 13,80 13,32 13,80 15.254
26/07/2017 +0,20 / +1,47% 14,00 14,00 13,00 13,80 13,52 13,80 8.500
25/07/2017 -0,10 / -0,73% 13,20 15,00 13,10 13,60 13,27 13,60 7.572
24/07/2017 -0,10 / -0,72% 13,20 13,80 13,20 13,70 13,40 13,70 1.900
21/07/2017 +0,70 / +5,34% 13,10 14,40 13,10 13,80 13,27 13,80 8.384
20/07/2017 +0,10 / +0,77% 12,90 13,10 12,80 13,10 12,85 13,10 12.472
19/07/2017 0,00 / 0,00% 13,30 13,30 12,90 13,00 12,94 13,00 7.900
18/07/2017 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 12,90 13,00 12,97 13,00 8.600
17/07/2017 +0,10 / +0,78% 12,90 13,00 12,80 13,00 12,88 13,00 8.957
14/07/2017 +0,10 / +0,78% 12,80 13,00 12,70 12,90 12,75 12,90 5.884
13/07/2017 -0,20 / -1,54% 12,90 13,00 12,80 12,80 12,81 12,80 4.610
12/07/2017 +0,30 / +2,36% 12,70 13,50 12,70 13,00 12,81 13,00 19.200
11/07/2017 0,00 / 0,00% 12,50 12,70 12,50 12,70 12,60 12,70 17.886
10/07/2017 -0,10 / -0,78% 12,70 12,70 12,50 12,70 12,67 12,70 1.551
07/07/2017 -1,00 / -7,25% 13,10 13,10 12,60 12,80 12,86 12,80 2.700
06/07/2017 +0,10 / +0,73% 13,80 13,80 13,60 13,80 13,73 12,50 33.976
05/07/2017 -0,10 / -0,72% 13,80 13,80 13,70 13,70 13,73 12,41 12.900
04/07/2017 +0,10 / +0,73% 14,20 14,20 13,60 13,80 13,73 12,50 11.980
03/07/2017 0,00 / 0,00% 13,70 13,80 13,70 13,70 13,71 12,41 8.100
30/06/2017 0,00 / 0,00% 13,60 13,70 13,60 13,70 13,63 12,41 2.056
29/06/2017 -0,10 / -0,72% 13,80 13,90 13,50 13,70 13,71 12,41 13.160