• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:37:44 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:05:00 CH
24,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,22%)
Tham chiếu
24,50
Mở cửa
24,50
Cao nhất
24,90
Thấp nhất
23,20
Khối lượng
378.900
KLTB 10 ngày
514.500
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Giá đóng cửa ngày 13/12/2018
11,40 -0,10/-0,87%
Mở cửa 11,50
Cao nhất 12,10
Thấp nhất 11,10
Khối lượng 800
Giá điều chỉnh 11,40
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/12/2018 -0,10 / -0,87% 11,50 12,10 11,10 11,40 11,31 11,40 800
12/12/2018 0,00 / 0,00% 10,50 11,50 10,50 11,50 11,00 11,50 259
11/12/2018 +0,50 / +4,55% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 100
10/12/2018 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,00 11,00 11,25 11,00 200
07/12/2018 -0,40 / -3,51% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 2.200
06/12/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,40 11,00 11,40 11,02 11,40 11.000
05/12/2018 0,00 / 0,00% 11,30 11,40 11,00 11,40 11,17 11,40 6.700
04/12/2018 -0,10 / -0,87% 11,70 11,70 11,40 11,40 11,44 11,40 800
03/12/2018 -0,20 / -1,71% 11,10 11,70 11,00 11,50 11,07 11,50 7.900
30/11/2018 -0,20 / -1,68% 11,20 11,80 11,00 11,70 11,23 11,70 19.900
29/11/2018 +0,40 / +3,48% 11,10 12,60 11,00 11,90 11,33 11,90 25.300
28/11/2018 +0,40 / +3,60% 11,50 11,50 11,10 11,50 11,14 11,50 13.100
27/11/2018 -0,40 / -3,48% 11,00 11,50 11,00 11,10 11,10 11,10 9.400
26/11/2018 0,00 / 0,00% 11,00 11,50 10,90 11,50 11,09 11,50 6.300
23/11/2018 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 0
22/11/2018 0,00 / 0,00% 11,00 11,50 11,00 11,50 11,25 11,50 200
21/11/2018 0,00 / 0,00% 11,00 11,50 11,00 11,50 11,02 11,50 2.300
20/11/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,60 11,00 11,50 11,02 11,50 16.100
19/11/2018 -0,30 / -2,54% 11,80 11,80 11,00 11,50 11,38 11,50 2.700
16/11/2018 -0,60 / -4,84% 12,00 12,00 11,30 11,80 11,96 11,80 5.600
15/11/2018 +0,90 / +7,83% 11,00 12,60 11,00 12,40 11,83 12,40 11.800
14/11/2018 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 0
13/11/2018 -0,10 / -0,86% 11,00 11,50 11,00 11,50 11,28 11,50 2.000
12/11/2018 0,00 / 0,00% 10,90 11,60 10,90 11,60 11,13 11,60 300
09/11/2018 0,00 / 0,00% 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 1.600
08/11/2018 -0,40 / -3,33% 11,70 11,80 11,60 11,60 11,72 11,60 1.600
07/11/2018 +0,40 / +3,45% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100
06/11/2018 -0,10 / -0,85% 11,00 11,70 11,00 11,60 11,14 11,60 1.400
05/11/2018 -0,10 / -0,85% 11,00 11,80 11,00 11,70 11,43 11,70 700
02/11/2018 +0,20 / +1,72% 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 100