• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 1:12:29 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
13,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,77%)
Tham chiếu
13,00
Mở cửa
12,90
Cao nhất
13,30
Thấp nhất
12,50
Khối lượng
109.600
KLTB 10 ngày
111.230
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 14/09/2018
11,20 0,00/0,00%
Mở cửa 11,20
Cao nhất 12,00
Thấp nhất 11,20
Khối lượng 2.900
Giá điều chỉnh 11,20
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 12,00 11,20 11,20 11,28 11,20 2.900
13/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 300
12/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 700
11/09/2018 +0,10 / +0,90% 10,20 11,20 10,20 11,20 11,06 11,20 700
10/09/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 0
07/09/2018 +0,10 / +0,91% 11,30 11,30 11,10 11,10 11,11 11,10 1.400
06/09/2018 -0,10 / -0,90% 11,10 11,10 11,00 11,00 11,07 11,00 3.400
05/09/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 2.000
04/09/2018 -0,20 / -1,77% 11,30 11,30 11,10 11,10 11,27 11,10 2.430
31/08/2018 0,00 / 0,00% 10,20 11,40 10,20 11,30 11,17 11,30 3.288
30/08/2018 0,00 / 0,00% 11,30 11,30 11,20 11,30 11,28 11,30 1.200
29/08/2018 -0,10 / -0,88% 11,90 11,90 11,10 11,30 11,16 11,30 2.900
28/08/2018 0,00 / 0,00% 11,90 11,90 11,00 11,40 11,23 11,40 5.500
27/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 1.100
24/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 1.300
23/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 3.300
22/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 4.000
21/08/2018 -0,30 / -2,56% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 5.800
20/08/2018 -0,10 / -0,85% 11,50 11,80 11,40 11,70 11,43 11,70 5.900
17/08/2018 0,00 / 0,00% 11,60 11,80 11,50 11,80 11,63 11,80 300
16/08/2018 +0,20 / +1,72% 11,30 12,20 11,30 11,80 11,33 11,80 13.200
15/08/2018 -0,70 / -5,69% 11,60 11,60 11,30 11,60 11,57 11,60 4.600
14/08/2018 +0,70 / +6,03% 12,30 12,30 11,60 12,30 11,67 12,30 2.100
13/08/2018 -1,20 / -9,38% 12,00 13,10 11,60 11,60 11,71 11,60 11.400
10/08/2018 -0,10 / -0,78% 12,20 12,80 11,70 12,80 11,96 12,80 8.500
09/08/2018 -0,40 / -3,01% 12,10 13,30 12,00 12,90 12,20 12,90 5.400
08/08/2018 +0,20 / +1,53% 11,90 13,40 11,90 13,30 12,84 13,30 500
07/08/2018 -0,70 / -5,07% 12,60 13,30 12,50 13,10 12,67 13,10 2.100
06/08/2018 0,00 / 0,00% 12,50 13,80 12,50 13,80 13,15 13,80 200
03/08/2018 +0,30 / +2,22% 12,20 13,80 12,20 13,80 13,00 13,80 200