• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:43:05 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
7,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,28%)
Tham chiếu
7,80
Mở cửa
7,80
Cao nhất
7,90
Thấp nhất
7,80
Khối lượng
38.500
KLTB 10 ngày
81.610
Cao nhất 52 tuần
25,30
Thấp nhất 52 tuần
6,20
Giá đóng cửa ngày 15/10/2018
12,00 +0,20/+1,69%
Mở cửa 11,80
Cao nhất 12,00
Thấp nhất 11,80
Khối lượng 300
Giá điều chỉnh 12,00
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/10/2018 +0,20 / +1,69% 11,80 12,00 11,80 12,00 11,87 12,00 300
12/10/2018 +0,80 / +7,27% 11,80 11,80 11,00 11,80 11,09 11,80 4.700
11/10/2018 -0,90 / -7,56% 11,70 11,90 10,80 11,00 11,11 11,00 23.100
10/10/2018 -0,50 / -4,03% 12,30 12,40 11,20 11,90 11,46 11,90 13.380
09/10/2018 -0,30 / -2,36% 12,80 12,80 12,40 12,40 12,45 12,40 9.500
08/10/2018 +0,90 / +7,63% 12,50 12,80 12,00 12,70 12,54 12,70 23.400
05/10/2018 +1,00 / +9,26% 10,90 11,80 10,90 11,80 11,53 11,80 65.200
04/10/2018 -0,10 / -0,92% 10,90 10,90 10,80 10,80 10,82 10,80 3.100
03/10/2018 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,80 10,90 10,89 10,90 3.200
02/10/2018 -0,10 / -0,91% 11,00 11,00 10,90 10,90 10,90 10,90 5.900
01/10/2018 +0,10 / +0,92% 10,90 11,00 10,90 11,00 10,90 11,00 6.600
28/09/2018 -0,20 / -1,80% 10,90 11,00 10,90 10,90 10,91 10,90 4.100
27/09/2018 +0,10 / +0,91% 11,00 11,10 10,90 11,10 10,96 11,10 6.400
26/09/2018 +0,10 / +0,92% 11,00 11,10 11,00 11,00 11,00 11,00 5.400
25/09/2018 -0,10 / -0,91% 11,10 11,10 10,90 10,90 11,00 10,90 7.500
24/09/2018 +0,10 / +0,92% 11,40 11,40 11,00 11,00 11,01 11,00 4.000
21/09/2018 -0,10 / -0,91% 11,50 11,50 10,90 10,90 10,94 10,90 7.800
20/09/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,00 11,00 11,01 11,00 3.500
19/09/2018 -0,10 / -0,90% 11,10 11,10 11,00 11,00 11,06 11,00 3.400
18/09/2018 -0,10 / -0,89% 11,20 11,20 11,10 11,10 11,14 11,10 5.200
17/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 10,20 11,20 10,88 11,20 11.400
14/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 12,00 11,20 11,20 11,28 11,20 2.900
13/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 300
12/09/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 700
11/09/2018 +0,10 / +0,90% 10,20 11,20 10,20 11,20 11,06 11,20 700
10/09/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 0
07/09/2018 +0,10 / +0,91% 11,30 11,30 11,10 11,10 11,11 11,10 1.400
06/09/2018 -0,10 / -0,90% 11,10 11,10 11,00 11,00 11,07 11,00 3.400
05/09/2018 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 2.000
04/09/2018 -0,20 / -1,77% 11,30 11,30 11,10 11,10 11,27 11,10 2.430