• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 5:31:25 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
14,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,70%)
Tham chiếu
14,30
Mở cửa
14,40
Cao nhất
14,40
Thấp nhất
14,10
Khối lượng
51.700
KLTB 10 ngày
133.370
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 17/04/2020
10,50 -0,10/-0,94%
Mở cửa 10,60
Cao nhất 10,70
Thấp nhất 10,30
Khối lượng 16.900
Giá điều chỉnh 10,50
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/04/2020 -0,10 / -0,94% 10,60 10,70 10,30 10,50 10,43 10,50 16.900
16/04/2020 0,00 / 0,00% 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 0
15/04/2020 +0,10 / +0,95% 10,40 10,60 9,60 10,60 10,22 10,60 14.000
14/04/2020 +0,50 / +5,00% 10,00 10,80 9,30 10,50 10,01 10,50 11.000
13/04/2020 +0,20 / +2,04% 9,80 10,00 9,80 10,00 9,86 10,00 700
10/04/2020 +0,20 / +2,08% 10,00 10,00 9,10 9,80 9,60 9,80 2.000
09/04/2020 +0,10 / +1,05% 9,00 9,60 9,00 9,60 9,51 9,60 23.500
08/04/2020 +0,30 / +3,26% 9,50 9,50 9,00 9,50 9,46 9,50 27.200
07/04/2020 -0,30 / -3,16% 9,50 9,50 9,00 9,20 9,33 9,20 45.200
06/04/2020 +0,80 / +9,20% 8,70 9,50 8,70 9,50 8,80 9,50 43.600
03/04/2020 0,00 / 0,00% 8,50 8,70 8,50 8,70 8,58 8,70 500
01/04/2020 -0,10 / -1,14% 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 1.500
31/03/2020 -0,20 / -2,22% 9,00 9,00 8,50 8,80 8,83 8,80 5.300
30/03/2020 -0,30 / -3,23% 8,50 9,20 8,40 9,00 8,53 9,00 3.200
27/03/2020 +0,10 / +1,09% 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 200
26/03/2020 -0,10 / -1,08% 9,30 9,30 9,20 9,20 9,27 9,20 3.000
25/03/2020 -0,10 / -1,06% 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 3.400
24/03/2020 -0,80 / -7,84% 10,10 10,10 9,40 9,40 9,56 9,40 9.600
23/03/2020 -1,10 / -9,73% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 24.800
20/03/2020 -0,10 / -0,88% 10,50 11,30 10,30 11,30 10,33 11,30 47.200
19/03/2020 -0,10 / -0,87% 10,50 11,40 10,50 11,40 10,54 11,40 2.100
18/03/2020 -0,30 / -2,54% 10,80 11,50 10,80 11,50 10,98 11,50 400
17/03/2020 -0,10 / -0,84% 10,80 11,80 10,80 11,80 10,93 11,80 2.300
16/03/2020 -0,10 / -0,83% 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 500
13/03/2020 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 30
12/03/2020 +0,90 / +8,11% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100
11/03/2020 0,00 / 0,00% 10,80 11,10 10,10 11,10 10,63 11,10 3.300
10/03/2020 0,00 / 0,00% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 100
09/03/2020 -0,50 / -4,31% 12,00 12,00 10,80 11,10 11,11 11,10 3.700
06/03/2020 -0,90 / -7,20% 12,00 12,50 11,60 11,60 12,01 11,60 1.200