• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 1:12:59 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
14,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,70%)
Tham chiếu
14,20
Mở cửa
14,20
Cao nhất
14,20
Thấp nhất
13,80
Khối lượng
76.000
KLTB 10 ngày
120.930
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 17/06/2020
9,90 -0,10/-1,00%
Mở cửa 9,90
Cao nhất 9,90
Thấp nhất 9,90
Khối lượng 1.400
Giá điều chỉnh 9,90
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/06/2020 -0,10 / -1,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 1.400
16/06/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 28.000
15/06/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2.000
12/06/2020 0,00 / 0,00% 9,90 10,00 9,90 10,00 9,96 10,00 2.800
11/06/2020 -0,10 / -0,99% 10,10 10,10 10,00 10,00 10,04 10,00 6.200
10/06/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,10 10,00 10,10 10,04 10,10 6.800
09/06/2020 -0,10 / -0,98% 10,10 10,20 10,10 10,10 10,17 10,10 3.200
08/06/2020 -0,70 / -6,42% 11,30 11,30 10,20 10,20 10,34 10,20 6.500
05/06/2020 +0,60 / +5,83% 10,00 10,90 10,00 10,90 10,22 10,90 19.300
04/06/2020 0,00 / 0,00% 10,10 10,30 10,00 10,30 10,00 10,30 13.300
03/06/2020 +0,20 / +1,98% 10,10 10,40 10,00 10,30 10,13 10,30 8.400
02/06/2020 -0,10 / -0,98% 10,00 10,10 10,00 10,10 10,09 10,10 1.500
01/06/2020 -0,10 / -0,97% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 6.600
29/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 20.100
28/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,10 10,30 10,27 10,30 18.500
27/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 14.600
26/05/2020 +0,30 / +3,00% 10,10 10,30 10,10 10,30 10,15 10,30 10.400
25/05/2020 -0,30 / -2,91% 10,30 10,40 10,00 10,00 10,25 10,00 1.700
22/05/2020 -0,10 / -0,96% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 100
21/05/2020 -0,10 / -0,95% 11,00 11,00 10,40 10,40 10,44 10,40 2.200
20/05/2020 0,00 / 0,00% 10,10 10,50 10,00 10,50 10,07 10,50 25.200
19/05/2020 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 800
18/05/2020 +0,10 / +0,96% 11,20 11,20 10,10 10,50 10,58 10,50 12.400
15/05/2020 -0,30 / -2,80% 10,50 10,50 10,40 10,40 10,49 10,40 2.200
14/05/2020 +0,20 / +1,90% 11,40 11,40 9,80 10,70 9,85 10,70 5.000
13/05/2020 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 10,00 10,50 10,20 10,50 3.200
12/05/2020 -0,30 / -2,78% 11,80 11,80 10,50 10,50 10,78 10,50 1.994
11/05/2020 +0,60 / +5,88% 11,20 11,20 9,80 10,80 9,90 10,80 8.100
08/05/2020 0,00 / 0,00% 10,20 10,30 10,20 10,20 10,21 10,20 5.500
07/05/2020 0,00 / 0,00% 10,20 10,20 10,10 10,20 10,18 10,20 10.600