• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:02:30 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
19,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,55%)
Tham chiếu
19,30
Mở cửa
19,10
Cao nhất
19,10
Thấp nhất
18,80
Khối lượng
85.400
KLTB 10 ngày
147.560
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Giá đóng cửa ngày 17/11/2021
26,60 -0,40/-1,48%
Mở cửa 27,00
Cao nhất 27,20
Thấp nhất 26,40
Khối lượng 324.300
Giá điều chỉnh 26,60
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/11/2021 -0,40 / -1,48% 27,00 27,20 26,40 26,60 26,73 26,60 324.300
16/11/2021 +1,30 / +5,06% 25,70 27,50 24,30 27,00 26,02 27,00 1.081.100
15/11/2021 +0,50 / +1,98% 25,20 26,40 25,20 25,70 25,85 25,70 748.300
12/11/2021 0,00 / 0,00% 25,30 25,50 24,50 25,20 24,95 25,20 850.200
11/11/2021 0,00 / 0,00% 25,10 25,70 24,10 25,20 24,89 25,20 800.700
10/11/2021 +0,70 / +2,86% 24,90 25,90 24,50 25,20 25,30 25,20 698.900
09/11/2021 +2,20 / +9,87% 22,50 24,50 22,40 24,50 23,67 24,50 1.640.100
08/11/2021 +0,70 / +3,24% 21,70 22,50 21,50 22,30 22,16 22,30 670.200
05/11/2021 +0,10 / +0,47% 21,50 21,60 21,30 21,60 21,46 21,60 306.800
04/11/2021 +0,30 / +1,42% 21,30 21,90 21,00 21,50 21,42 21,50 461.900
03/11/2021 -0,70 / -3,20% 22,00 22,50 21,20 21,20 22,03 21,20 1.156.100
02/11/2021 -0,50 / -2,23% 22,40 22,40 21,80 21,90 21,99 21,90 813.700
01/11/2021 0,00 / 0,00% 22,50 22,70 22,20 22,40 22,40 22,40 394.100
29/10/2021 -0,20 / -0,88% 22,60 23,00 22,30 22,40 22,57 22,40 824.300
28/10/2021 +1,30 / +6,10% 21,30 23,00 20,90 22,60 21,98 22,60 1.456.500
27/10/2021 -0,10 / -0,47% 21,40 21,80 21,20 21,30 21,48 21,30 446.800
26/10/2021 +0,30 / +1,42% 21,10 21,50 20,80 21,40 21,19 21,40 424.100
25/10/2021 +1,00 / +4,98% 20,10 21,40 19,80 21,10 20,79 21,10 495.900
22/10/2021 -0,60 / -2,90% 20,70 20,80 19,60 20,10 20,14 20,10 651.200
21/10/2021 -0,10 / -0,48% 20,80 21,20 20,30 20,70 20,55 20,70 348.200
20/10/2021 -1,00 / -4,59% 21,80 22,00 20,60 20,80 21,31 20,80 416.400
19/10/2021 +0,40 / +1,87% 21,50 22,10 21,30 21,80 21,77 21,80 627.200
18/10/2021 0,00 / 0,00% 21,40 21,80 21,30 21,40 21,59 21,40 620.600
15/10/2021 +0,70 / +3,38% 20,80 21,70 20,70 21,40 21,14 21,40 675.800
14/10/2021 0,00 / 0,00% 20,70 20,90 20,60 20,70 20,76 20,70 304.000
13/10/2021 -0,20 / -0,96% 20,50 21,10 20,50 20,70 20,81 20,70 267.700
12/10/2021 -0,10 / -0,48% 21,00 21,20 20,40 20,90 20,73 20,90 309.600
11/10/2021 -0,50 / -2,33% 21,50 22,00 20,90 21,00 21,33 21,00 394.800
08/10/2021 +1,20 / +5,91% 20,50 21,50 20,40 21,50 21,01 21,50 733.600
07/10/2021 +0,20 / +1,00% 20,10 20,50 20,10 20,30 20,29 20,30 443.600