• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 5:35:30 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:02:54 CH
21,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+4,98%)
Tham chiếu
20,10
Mở cửa
20,10
Cao nhất
21,40
Thấp nhất
19,80
Khối lượng
495.900
KLTB 10 ngày
471.660
Cao nhất 52 tuần
23,80
Thấp nhất 52 tuần
11,80
Giá đóng cửa ngày 22/02/2018
12,70 0,00/0,00%
Mở cửa 12,70
Cao nhất 12,80
Thấp nhất 12,00
Khối lượng 8.300
Giá điều chỉnh 12,70
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/02/2018 0,00 / 0,00% 12,70 12,80 12,00 12,70 12,42 12,70 8.300
21/02/2018 +0,20 / +1,60% 12,50 12,90 12,50 12,70 12,68 12,70 2.000
13/02/2018 +0,30 / +2,46% 12,70 12,70 12,50 12,50 12,53 12,50 703
12/02/2018 0,00 / 0,00% 12,50 12,50 12,00 12,20 12,07 12,20 3.460
09/02/2018 0,00 / 0,00% 12,60 12,60 12,00 12,20 12,13 12,20 7.790
08/02/2018 -0,10 / -0,81% 12,60 12,60 12,00 12,20 12,19 12,20 13.420
07/02/2018 -0,10 / -0,81% 12,60 12,70 12,30 12,30 12,36 12,30 3.700
06/02/2018 -0,10 / -0,80% 12,70 12,80 12,30 12,40 12,44 12,40 3.050
05/02/2018 0,00 / 0,00% 12,60 12,80 12,50 12,50 12,56 12,50 851
02/02/2018 -0,10 / -0,79% 11,70 12,50 11,70 12,50 11,97 12,50 1.344
01/02/2018 +0,20 / +1,61% 11,20 12,60 11,20 12,60 12,15 12,60 400
31/01/2018 0,00 / 0,00% 12,40 12,40 12,20 12,40 12,34 12,40 1.000
30/01/2018 -0,10 / -0,80% 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 1.100
29/01/2018 0,00 / 0,00% 12,20 12,50 12,00 12,50 12,09 12,50 18.320
26/01/2018 0,00 / 0,00% 12,30 12,50 12,20 12,50 12,21 12,50 7.693
25/01/2018 0,00 / 0,00% 12,50 12,80 12,20 12,50 12,34 12,50 25.170
24/01/2018 -0,70 / -5,30% 13,00 13,00 12,50 12,50 12,57 12,50 11.420
23/01/2018 +0,60 / +4,76% 12,60 13,20 12,60 13,20 12,93 13,20 1.280
22/01/2018 0,00 / 0,00% 12,40 12,80 12,20 12,60 12,36 12,60 2.975
19/01/2018 -0,20 / -1,56% 12,30 12,60 12,30 12,60 12,39 12,60 1.700
18/01/2018 0,00 / 0,00% 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 65
17/01/2018 +0,40 / +3,23% 12,40 13,00 12,00 12,80 12,52 12,80 3.068
16/01/2018 0,00 / 0,00% 12,30 12,40 12,30 12,40 12,31 12,40 2.000
15/01/2018 -0,10 / -0,80% 12,40 12,40 12,30 12,40 12,32 12,40 6.791
12/01/2018 0,00 / 0,00% 12,50 12,50 12,30 12,50 12,41 12,50 7.350
11/01/2018 +0,10 / +0,81% 12,90 12,90 12,50 12,50 12,52 12,50 4.430
10/01/2018 0,00 / 0,00% 12,40 12,60 12,20 12,40 12,36 12,40 6.800
09/01/2018 0,00 / 0,00% 12,80 12,80 12,40 12,40 12,42 12,40 2.630
08/01/2018 0,00 / 0,00% 12,90 13,20 12,40 12,40 12,43 12,40 4.300
05/01/2018 -0,10 / -0,80% 12,50 12,90 12,10 12,40 12,38 12,40 4.300