• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
28 Tháng Giêng 2022 8:43:22 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
17,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,58%)
Tham chiếu
17,30
Mở cửa
17,30
Cao nhất
17,40
Thấp nhất
16,90
Khối lượng
56.700
KLTB 10 ngày
97.820
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 23/09/2020
12,00 -0,30/-2,44%
Mở cửa 12,30
Cao nhất 12,30
Thấp nhất 11,90
Khối lượng 132.900
Giá điều chỉnh 12,00
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
23/09/2020 -0,30 / -2,44% 12,30 12,30 11,90 12,00 12,06 12,00 132.900
22/09/2020 -0,30 / -2,38% 12,30 12,40 12,30 12,30 12,39 12,30 44.900
21/09/2020 -0,20 / -1,56% 12,50 12,80 12,40 12,60 12,61 12,60 27.700
18/09/2020 +0,90 / +7,56% 11,90 12,90 11,90 12,80 12,29 12,80 158.000
17/09/2020 -0,10 / -0,83% 11,90 12,00 11,90 11,90 11,92 11,90 32.800
16/09/2020 0,00 / 0,00% 12,00 12,10 11,90 12,00 12,03 12,00 46.300
15/09/2020 -0,20 / -1,64% 12,10 12,30 12,00 12,00 12,13 12,00 73.300
14/09/2020 0,00 / 0,00% 12,20 12,30 12,00 12,20 12,14 12,20 110.200
11/09/2020 -0,10 / -0,81% 12,20 12,30 12,00 12,20 12,11 12,20 46.500
10/09/2020 0,00 / 0,00% 12,30 12,40 12,20 12,30 12,34 12,30 61.800
09/09/2020 0,00 / 0,00% 12,00 12,50 12,00 12,30 12,31 12,30 129.600
08/09/2020 +0,80 / +6,96% 11,40 12,50 11,30 12,30 11,85 12,30 198.600
07/09/2020 -0,10 / -0,86% 11,60 11,70 11,30 11,50 11,51 11,50 85.400
04/09/2020 -0,80 / -6,45% 11,40 12,00 11,30 11,60 11,60 11,60 96.900
03/09/2020 +0,20 / +1,64% 12,00 12,50 12,00 12,40 12,32 12,40 119.800
01/09/2020 -0,20 / -1,61% 12,50 12,50 12,00 12,20 12,21 12,20 47.300
31/08/2020 +1,10 / +9,73% 10,60 12,40 10,60 12,40 11,87 12,40 336.600
28/08/2020 +1,00 / +9,71% 10,30 11,30 10,30 11,30 10,47 11,30 142.000
27/08/2020 -0,10 / -0,96% 10,30 10,40 10,30 10,30 10,31 10,30 23.900
26/08/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,40 10,20 10,40 10,28 10,40 4.100
25/08/2020 -0,10 / -0,95% 10,30 10,40 10,20 10,40 10,35 10,40 13.300
24/08/2020 0,00 / 0,00% 10,50 10,60 10,30 10,50 10,45 10,50 12.200
21/08/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,50 9,90 10,50 10,01 10,50 6.200
20/08/2020 -0,20 / -1,87% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 100
19/08/2020 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 0
18/08/2020 +0,80 / +8,08% 9,80 10,70 9,80 10,70 9,99 10,70 33.800
17/08/2020 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 0
14/08/2020 -0,10 / -1,00% 9,80 9,90 9,80 9,90 9,81 9,90 1.100
13/08/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 9,90 10,00 9,93 10,00 4.100
12/08/2020 +0,10 / +1,01% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100