• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 6:15:28 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:02:18 CH
21,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+3,38%)
Tham chiếu
20,70
Mở cửa
20,80
Cao nhất
21,70
Thấp nhất
20,70
Khối lượng
675.800
KLTB 10 ngày
390.510
Cao nhất 52 tuần
23,80
Thấp nhất 52 tuần
11,80
Giá đóng cửa ngày 24/05/2018
11,50 -1,10/-8,73%
Mở cửa 11,60
Cao nhất 11,60
Thấp nhất 11,40
Khối lượng 7.200
Giá điều chỉnh 11,50
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/05/2018 -1,10 / -8,73% 11,60 11,60 11,40 11,50 11,56 11,50 7.200
23/05/2018 -0,20 / -1,56% 12,00 12,70 11,60 12,60 11,88 12,60 12.600
22/05/2018 -0,40 / -3,03% 12,50 13,50 11,90 12,80 12,00 12,80 23.000
21/05/2018 -0,30 / -2,22% 12,60 13,60 12,40 13,20 12,72 13,20 2.100
18/05/2018 +0,50 / +3,85% 12,50 14,00 12,30 13,50 12,85 13,50 2.200
17/05/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,50 12,40 13,00 12,88 13,00 2.100
16/05/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 5.100
15/05/2018 -0,50 / -3,70% 12,40 14,00 12,40 13,00 13,00 13,00 4.700
14/05/2018 0,00 / 0,00% 12,50 13,50 12,50 13,50 13,00 13,50 200
11/05/2018 -0,10 / -0,74% 12,40 13,80 12,40 13,50 13,05 13,50 400
10/05/2018 +0,30 / +2,26% 12,20 13,60 12,20 13,60 13,03 13,60 400
09/05/2018 -0,10 / -0,75% 12,20 13,30 12,10 13,30 12,19 13,30 3.300
08/05/2018 +0,20 / +1,52% 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 100
07/05/2018 -0,30 / -2,22% 12,30 13,20 12,30 13,20 12,87 13,20 300
04/05/2018 -0,20 / -1,46% 12,60 13,50 12,60 13,50 13,05 13,50 200
03/05/2018 -0,10 / -0,72% 12,60 13,70 12,60 13,70 13,15 13,70 200
02/05/2018 0,00 / 0,00% 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 0
27/04/2018 0,00 / 0,00% 12,60 14,20 12,60 13,80 13,53 13,80 1.500
26/04/2018 -0,10 / -0,72% 13,00 13,80 13,00 13,80 13,32 13,80 500
24/04/2018 -0,10 / -0,71% 13,50 13,90 12,70 13,90 13,14 13,90 12.900
23/04/2018 +0,10 / +0,72% 14,10 14,50 13,50 14,00 13,79 14,00 1.800
20/04/2018 0,00 / 0,00% 14,10 14,10 13,50 13,90 13,77 13,90 4.000
19/04/2018 0,00 / 0,00% 13,90 14,30 13,70 13,90 13,83 13,90 5.500
18/04/2018 0,00 / 0,00% 14,10 14,10 13,50 13,90 13,73 13,90 800
17/04/2018 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 13,90 13,90 13,93 13,90 1.100
16/04/2018 -0,10 / -0,71% 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 2.000
13/04/2018 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 13,30 14,00 13,51 14,00 1.400
12/04/2018 0,00 / 0,00% 14,20 14,50 13,50 14,00 13,60 14,00 2.300
11/04/2018 -0,10 / -0,71% 14,20 15,00 13,50 14,00 13,79 14,00 3.900
10/04/2018 -0,10 / -0,70% 14,30 14,30 14,10 14,10 14,12 14,10 1.100