• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.258,85 +2,10/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.258,85   +2,10/+0,17%  |   HNX-INDEX   301,41   +0,08/+0,03%  |   UPCOM-INDEX   92,86   +0,54/+0,58%  |   VN30   1.281,44   +4,74/+0,37%  |   HNX30   554,52   +0,28/+0,05%
10 Tháng Tám 2022 12:53:59 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 09/08/2022
3:05:04 CH
14,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,60
Mở cửa
14,60
Cao nhất
14,90
Thấp nhất
14,50
Khối lượng
99.900
KLTB 10 ngày
131.790
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 24/08/2018
11,40 0,00/0,00%
Mở cửa 11,40
Cao nhất 11,40
Thấp nhất 11,40
Khối lượng 1.300
Giá điều chỉnh 11,40
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 1.300
23/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 3.300
22/08/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 4.000
21/08/2018 -0,30 / -2,56% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 5.800
20/08/2018 -0,10 / -0,85% 11,50 11,80 11,40 11,70 11,43 11,70 5.900
17/08/2018 0,00 / 0,00% 11,60 11,80 11,50 11,80 11,63 11,80 300
16/08/2018 +0,20 / +1,72% 11,30 12,20 11,30 11,80 11,33 11,80 13.200
15/08/2018 -0,70 / -5,69% 11,60 11,60 11,30 11,60 11,57 11,60 4.600
14/08/2018 +0,70 / +6,03% 12,30 12,30 11,60 12,30 11,67 12,30 2.100
13/08/2018 -1,20 / -9,38% 12,00 13,10 11,60 11,60 11,71 11,60 11.400
10/08/2018 -0,10 / -0,78% 12,20 12,80 11,70 12,80 11,96 12,80 8.500
09/08/2018 -0,40 / -3,01% 12,10 13,30 12,00 12,90 12,20 12,90 5.400
08/08/2018 +0,20 / +1,53% 11,90 13,40 11,90 13,30 12,84 13,30 500
07/08/2018 -0,70 / -5,07% 12,60 13,30 12,50 13,10 12,67 13,10 2.100
06/08/2018 0,00 / 0,00% 12,50 13,80 12,50 13,80 13,15 13,80 200
03/08/2018 +0,30 / +2,22% 12,20 13,80 12,20 13,80 13,00 13,80 200
02/08/2018 +0,80 / +6,30% 12,90 13,50 12,90 13,50 13,20 13,50 200
01/08/2018 -0,20 / -1,55% 12,90 12,90 12,70 12,70 12,89 12,70 5.800
31/07/2018 +0,40 / +3,20% 12,80 13,50 12,80 12,90 12,91 12,90 11.000
30/07/2018 +1,00 / +8,70% 11,20 12,50 11,20 12,50 11,54 12,50 5.600
27/07/2018 +0,10 / +0,88% 11,80 11,80 11,00 11,50 11,04 11,50 3.200
26/07/2018 -0,10 / -0,87% 11,70 11,70 11,00 11,40 11,17 11,40 3.000
25/07/2018 -0,30 / -2,54% 11,80 11,80 11,50 11,50 11,71 11,50 700
24/07/2018 0,00 / 0,00% 10,70 12,00 10,70 11,80 11,67 11,80 700
23/07/2018 +0,20 / +1,72% 10,50 11,80 10,50 11,80 11,15 11,80 200
20/07/2018 0,00 / 0,00% 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 0
19/07/2018 +0,10 / +0,87% 11,70 11,70 11,20 11,60 11,29 11,60 1.000
18/07/2018 +0,50 / +4,55% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 600
17/07/2018 -0,60 / -5,17% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 100
16/07/2018 +0,30 / +2,65% 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 100