• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.264,82 +31,44/+2,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:25:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.264,82   +31,44/+2,55%  |   HNX-INDEX   314,83   +8,87/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   94,29   +1,17/+1,26%  |   VN30   1.307,13   +34,42/+2,70%  |   HNX30   568,61   +22,80/+4,18%
25 Tháng Năm 2022 2:34:05 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
2:25:02 CH
16,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+3,75%)
Tham chiếu
16,00
Mở cửa
16,10
Cao nhất
16,90
Thấp nhất
15,90
Khối lượng
150.000
KLTB 10 ngày
69.750
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 25/09/2017
12,50 0,00/0,00%
Mở cửa 12,90
Cao nhất 12,90
Thấp nhất 11,50
Khối lượng 21.978
Giá điều chỉnh 12,50
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/09/2017 0,00 / 0,00% 12,90 12,90 11,50 12,50 11,60 12,50 21.978
22/09/2017 +0,70 / +5,93% 12,20 12,90 11,80 12,50 12,42 12,50 2.900
21/09/2017 -0,10 / -0,84% 11,90 11,90 11,20 11,80 11,63 11,80 29.505
20/09/2017 -0,10 / -0,83% 12,00 12,50 11,70 11,90 11,89 11,90 33.150
19/09/2017 0,00 / 0,00% 12,00 12,60 11,90 12,00 12,00 12,00 21.640
18/09/2017 -0,70 / -5,51% 12,60 13,00 12,00 12,00 12,33 12,00 18.250
15/09/2017 0,00 / 0,00% 12,90 12,90 12,50 12,70 12,66 12,70 8.918
14/09/2017 -0,10 / -0,78% 12,80 13,00 12,50 12,70 12,66 12,70 3.070
13/09/2017 -0,20 / -1,54% 12,50 13,00 11,70 12,80 12,35 12,80 6.540
12/09/2017 +0,10 / +0,78% 12,40 13,00 11,70 13,00 12,60 13,00 1.860
11/09/2017 -0,40 / -3,01% 12,70 13,30 12,60 12,90 12,75 12,90 4.720
08/09/2017 +0,30 / +2,31% 13,40 13,40 13,00 13,30 13,25 13,30 1.380
07/09/2017 -0,50 / -3,70% 12,80 13,40 12,70 13,00 12,80 13,00 7.800
06/09/2017 +0,10 / +0,75% 13,00 13,50 13,00 13,50 13,03 13,50 2.010
05/09/2017 -0,40 / -2,90% 13,10 13,50 13,00 13,40 13,11 13,40 2.000
01/09/2017 +0,20 / +1,47% 13,90 13,90 13,00 13,80 13,03 13,80 26.900
31/08/2017 -0,10 / -0,73% 13,90 13,90 12,90 13,60 13,10 13,60 25.846
30/08/2017 +0,20 / +1,48% 13,90 13,90 13,20 13,70 13,56 13,70 500
29/08/2017 0,00 / 0,00% 13,90 13,90 13,20 13,50 13,38 13,50 25.600
28/08/2017 +0,10 / +0,75% 13,90 13,90 13,30 13,50 13,39 13,50 38.700
25/08/2017 -1,20 / -8,22% 13,40 14,00 13,40 13,40 13,46 13,40 22.600
24/08/2017 +0,90 / +6,57% 13,90 14,60 13,90 14,60 14,15 14,60 1.200
23/08/2017 0,00 / 0,00% 13,90 13,90 13,10 13,70 13,51 13,70 27.500
22/08/2017 -0,10 / -0,72% 13,80 14,00 13,50 13,70 13,64 13,70 8.000
21/08/2017 0,00 / 0,00% 14,00 14,00 13,50 13,80 13,56 13,80 2.500
18/08/2017 -0,20 / -1,43% 14,00 14,00 13,50 13,80 13,73 13,80 10.300
17/08/2017 -0,10 / -0,71% 14,00 14,10 13,50 14,00 13,95 14,00 24.700
16/08/2017 +0,10 / +0,71% 14,30 14,30 13,50 14,10 13,93 14,10 9.500
15/08/2017 -0,30 / -2,10% 13,90 14,50 13,40 14,00 13,52 14,00 11.600
14/08/2017 -0,20 / -1,38% 14,70 14,70 13,10 14,30 13,22 14,30 355.286