• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   410,80   -0,47/-0,11%  |   UPCOM-INDEX   108,80   +0,07/+0,06%  |   VN30   1.518,05   +1,48/+0,10%  |   HNX30   726,94   -1,09/-0,15%
28 Tháng Giêng 2022 9:14:34 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:05:00 SA
17,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
17,20
Mở cửa
17,20
Cao nhất
17,20
Thấp nhất
17,20
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
91.230
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 25/10/2017
11,40 +0,10/+0,88%
Mở cửa 11,70
Cao nhất 11,70
Thấp nhất 11,30
Khối lượng 17.180
Giá điều chỉnh 11,40
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/10/2017 +0,10 / +0,88% 11,70 11,70 11,30 11,40 11,39 11,40 17.180
24/10/2017 0,00 / 0,00% 11,80 12,40 11,20 11,30 11,29 11,30 7.800
23/10/2017 +0,10 / +0,89% 11,20 11,30 11,00 11,30 11,15 11,30 14.650
20/10/2017 0,00 / 0,00% 11,20 11,50 11,20 11,20 11,22 11,20 1.300
19/10/2017 +0,20 / +1,82% 11,20 11,20 11,00 11,20 11,01 11,20 11.000
18/10/2017 -0,10 / -0,90% 11,00 11,20 11,00 11,00 11,05 11,00 8.588
17/10/2017 -0,20 / -1,77% 11,10 11,20 11,00 11,10 11,04 11,10 11.610
16/10/2017 0,00 / 0,00% 11,30 11,30 11,10 11,30 11,19 11,30 4.570
13/10/2017 -0,10 / -0,88% 11,40 11,40 11,30 11,30 11,31 11,30 1.600
12/10/2017 +0,10 / +0,88% 11,60 11,60 11,30 11,40 11,33 11,40 5.860
11/10/2017 -0,20 / -1,74% 11,40 11,70 11,30 11,30 11,51 11,30 4.460
10/10/2017 -0,10 / -0,86% 11,30 11,70 10,80 11,50 11,08 11,50 48.604
09/10/2017 -0,20 / -1,69% 11,80 11,80 11,30 11,60 11,39 11,60 44.220
06/10/2017 +0,40 / +3,51% 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 100
05/10/2017 -0,50 / -4,20% 11,30 11,80 11,20 11,40 11,31 11,40 10.300
04/10/2017 0,00 / 0,00% 11,30 11,90 11,20 11,90 11,34 11,90 1.600
03/10/2017 0,00 / 0,00% 11,60 11,90 11,20 11,90 11,54 11,90 9.130
02/10/2017 +0,20 / +1,71% 11,70 12,00 11,50 11,90 11,68 11,90 23.700
29/09/2017 -0,10 / -0,85% 11,80 12,20 11,70 11,70 11,80 11,70 20.590
28/09/2017 +0,20 / +1,72% 11,80 11,80 11,50 11,80 11,59 11,80 5.464
27/09/2017 -0,30 / -2,52% 11,90 11,90 11,50 11,60 11,53 11,60 31.630
26/09/2017 -0,60 / -4,80% 12,50 12,80 11,50 11,90 11,58 11,90 47.531
25/09/2017 0,00 / 0,00% 12,90 12,90 11,50 12,50 11,60 12,50 21.978
22/09/2017 +0,70 / +5,93% 12,20 12,90 11,80 12,50 12,42 12,50 2.900
21/09/2017 -0,10 / -0,84% 11,90 11,90 11,20 11,80 11,63 11,80 29.505
20/09/2017 -0,10 / -0,83% 12,00 12,50 11,70 11,90 11,89 11,90 33.150
19/09/2017 0,00 / 0,00% 12,00 12,60 11,90 12,00 12,00 12,00 21.640
18/09/2017 -0,70 / -5,51% 12,60 13,00 12,00 12,00 12,33 12,00 18.250
15/09/2017 0,00 / 0,00% 12,90 12,90 12,50 12,70 12,66 12,70 8.918
14/09/2017 -0,10 / -0,78% 12,80 13,00 12,50 12,70 12,66 12,70 3.070