• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,54 +0,34/+0,03%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:25:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,54   +0,34/+0,03%  |   HNX-INDEX   303,53   -0,44/-0,14%  |   UPCOM-INDEX   92,64   0,00/0,00%  |   VN30   1.294,58   +0,79/+0,06%  |   HNX30   562,83   -0,68/-0,12%
16 Tháng Tám 2022 1:25:43 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 16/08/2022
1:25:02 CH
14,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,20
Mở cửa
14,10
Cao nhất
14,20
Thấp nhất
14,00
Khối lượng
45.600
KLTB 10 ngày
127.860
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 25/11/2021
24,00 +1,00/+4,35%
Mở cửa 23,00
Cao nhất 24,00
Thấp nhất 22,50
Khối lượng 389.500
Giá điều chỉnh 24,00
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/11/2021 +1,00 / +4,35% 23,00 24,00 22,50 24,00 23,02 24,00 389.500
24/11/2021 -0,60 / -2,54% 23,70 24,20 21,40 23,00 22,88 23,00 674.200
23/11/2021 +1,40 / +6,31% 22,10 23,60 21,50 23,60 22,40 23,60 326.300
22/11/2021 -2,40 / -9,76% 24,60 24,60 22,20 22,20 22,86 22,20 757.300
19/11/2021 -1,70 / -6,46% 26,30 26,30 23,70 24,60 24,99 24,60 923.500
18/11/2021 -0,30 / -1,13% 26,60 26,70 26,10 26,30 26,36 26,30 471.600
17/11/2021 -0,40 / -1,48% 27,00 27,20 26,40 26,60 26,73 26,60 324.300
16/11/2021 +1,30 / +5,06% 25,70 27,50 24,30 27,00 26,02 27,00 1.081.100
15/11/2021 +0,50 / +1,98% 25,20 26,40 25,20 25,70 25,85 25,70 748.300
12/11/2021 0,00 / 0,00% 25,30 25,50 24,50 25,20 24,95 25,20 850.200
11/11/2021 0,00 / 0,00% 25,10 25,70 24,10 25,20 24,89 25,20 800.700
10/11/2021 +0,70 / +2,86% 24,90 25,90 24,50 25,20 25,30 25,20 698.900
09/11/2021 +2,20 / +9,87% 22,50 24,50 22,40 24,50 23,67 24,50 1.640.100
08/11/2021 +0,70 / +3,24% 21,70 22,50 21,50 22,30 22,16 22,30 670.200
05/11/2021 +0,10 / +0,47% 21,50 21,60 21,30 21,60 21,46 21,60 306.800
04/11/2021 +0,30 / +1,42% 21,30 21,90 21,00 21,50 21,42 21,50 461.900
03/11/2021 -0,70 / -3,20% 22,00 22,50 21,20 21,20 22,03 21,20 1.156.100
02/11/2021 -0,50 / -2,23% 22,40 22,40 21,80 21,90 21,99 21,90 813.700
01/11/2021 0,00 / 0,00% 22,50 22,70 22,20 22,40 22,40 22,40 394.100
29/10/2021 -0,20 / -0,88% 22,60 23,00 22,30 22,40 22,57 22,40 824.300
28/10/2021 +1,30 / +6,10% 21,30 23,00 20,90 22,60 21,98 22,60 1.456.500
27/10/2021 -0,10 / -0,47% 21,40 21,80 21,20 21,30 21,48 21,30 446.800
26/10/2021 +0,30 / +1,42% 21,10 21,50 20,80 21,40 21,19 21,40 424.100
25/10/2021 +1,00 / +4,98% 20,10 21,40 19,80 21,10 20,79 21,10 495.900
22/10/2021 -0,60 / -2,90% 20,70 20,80 19,60 20,10 20,14 20,10 651.200
21/10/2021 -0,10 / -0,48% 20,80 21,20 20,30 20,70 20,55 20,70 348.200
20/10/2021 -1,00 / -4,59% 21,80 22,00 20,60 20,80 21,31 20,80 416.400
19/10/2021 +0,40 / +1,87% 21,50 22,10 21,30 21,80 21,77 21,80 627.200
18/10/2021 0,00 / 0,00% 21,40 21,80 21,30 21,40 21,59 21,40 620.600
15/10/2021 +0,70 / +3,38% 20,80 21,70 20,70 21,40 21,14 21,40 675.800