• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 6:23:18 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
13,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,77%)
Tham chiếu
13,00
Mở cửa
12,90
Cao nhất
13,30
Thấp nhất
12,50
Khối lượng
109.600
KLTB 10 ngày
111.230
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 26/11/2018
11,50 0,00/0,00%
Mở cửa 11,00
Cao nhất 11,50
Thấp nhất 10,90
Khối lượng 6.300
Giá điều chỉnh 11,50
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/11/2018 0,00 / 0,00% 11,00 11,50 10,90 11,50 11,09 11,50 6.300
23/11/2018 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 0
22/11/2018 0,00 / 0,00% 11,00 11,50 11,00 11,50 11,25 11,50 200
21/11/2018 0,00 / 0,00% 11,00 11,50 11,00 11,50 11,02 11,50 2.300
20/11/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,60 11,00 11,50 11,02 11,50 16.100
19/11/2018 -0,30 / -2,54% 11,80 11,80 11,00 11,50 11,38 11,50 2.700
16/11/2018 -0,60 / -4,84% 12,00 12,00 11,30 11,80 11,96 11,80 5.600
15/11/2018 +0,90 / +7,83% 11,00 12,60 11,00 12,40 11,83 12,40 11.800
14/11/2018 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 0
13/11/2018 -0,10 / -0,86% 11,00 11,50 11,00 11,50 11,28 11,50 2.000
12/11/2018 0,00 / 0,00% 10,90 11,60 10,90 11,60 11,13 11,60 300
09/11/2018 0,00 / 0,00% 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 1.600
08/11/2018 -0,40 / -3,33% 11,70 11,80 11,60 11,60 11,72 11,60 1.600
07/11/2018 +0,40 / +3,45% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100
06/11/2018 -0,10 / -0,85% 11,00 11,70 11,00 11,60 11,14 11,60 1.400
05/11/2018 -0,10 / -0,85% 11,00 11,80 11,00 11,70 11,43 11,70 700
02/11/2018 +0,20 / +1,72% 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 100
01/11/2018 -0,40 / -3,33% 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 600
31/10/2018 -0,10 / -0,83% 11,90 12,10 11,60 12,00 11,92 12,00 9.800
30/10/2018 +0,50 / +4,31% 11,60 12,40 11,00 12,10 11,67 12,10 20.200
29/10/2018 -0,20 / -1,69% 11,80 11,80 11,00 11,60 11,61 11,60 4.700
26/10/2018 +0,90 / +8,26% 11,80 11,90 11,00 11,80 11,15 11,80 20.900
25/10/2018 -0,10 / -0,91% 10,80 12,00 10,10 10,90 10,90 10,90 18.400
24/10/2018 +0,20 / +1,85% 11,60 11,60 10,90 11,00 10,94 11,00 45.000
23/10/2018 -0,70 / -6,09% 12,00 12,60 10,80 10,80 11,04 10,80 30.300
22/10/2018 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 13.500
19/10/2018 0,00 / 0,00% 11,40 11,50 10,80 11,50 10,86 11,50 26.000
18/10/2018 -0,30 / -2,54% 11,50 11,90 11,50 11,50 11,51 11,50 3.000
17/10/2018 0,00 / 0,00% 10,70 11,90 10,70 11,80 11,50 11,80 5.000
16/10/2018 -0,20 / -1,67% 11,20 11,80 10,80 11,80 11,17 11,80 1.100