• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,29 +3,86/+0,30%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:24:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,29   +3,86/+0,30%  |   HNX-INDEX   315,10   +0,19/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   95,45   +0,67/+0,71%  |   VN30   1.314,69   +3,99/+0,30%  |   HNX30   568,67   +0,86/+0,15%
26 Tháng Năm 2022 9:28:53 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 26/05/2022
9:25:00 SA
16,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,60%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
16,70
Cao nhất
16,80
Thấp nhất
16,70
Khối lượng
3.400
KLTB 10 ngày
61.320
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 27/08/2020
10,30 -0,10/-0,96%
Mở cửa 10,30
Cao nhất 10,40
Thấp nhất 10,30
Khối lượng 23.900
Giá điều chỉnh 10,30
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
27/08/2020 -0,10 / -0,96% 10,30 10,40 10,30 10,30 10,31 10,30 23.900
26/08/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,40 10,20 10,40 10,28 10,40 4.100
25/08/2020 -0,10 / -0,95% 10,30 10,40 10,20 10,40 10,35 10,40 13.300
24/08/2020 0,00 / 0,00% 10,50 10,60 10,30 10,50 10,45 10,50 12.200
21/08/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,50 9,90 10,50 10,01 10,50 6.200
20/08/2020 -0,20 / -1,87% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 100
19/08/2020 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 0
18/08/2020 +0,80 / +8,08% 9,80 10,70 9,80 10,70 9,99 10,70 33.800
17/08/2020 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 0
14/08/2020 -0,10 / -1,00% 9,80 9,90 9,80 9,90 9,81 9,90 1.100
13/08/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 9,90 10,00 9,93 10,00 4.100
12/08/2020 +0,10 / +1,01% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100
11/08/2020 0,00 / 0,00% 9,60 9,90 9,60 9,90 9,63 9,90 1.000
10/08/2020 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 16.200
07/08/2020 -0,10 / -1,00% 9,90 9,90 9,80 9,90 9,84 9,90 10.300
06/08/2020 +0,10 / +1,01% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2.500
05/08/2020 -0,10 / -1,00% 9,80 9,90 9,80 9,90 9,83 9,90 3.900
04/08/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
03/08/2020 +0,10 / +1,01% 9,90 10,00 9,90 10,00 9,91 10,00 1.100
31/07/2020 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 5.000
30/07/2020 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 0
29/07/2020 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 0
28/07/2020 +0,60 / +6,45% 10,00 10,00 9,90 9,90 9,90 9,90 10.100
27/07/2020 -0,60 / -6,06% 9,30 9,80 9,30 9,30 9,37 9,30 700
24/07/2020 -0,30 / -2,94% 10,10 10,10 9,90 9,90 10,01 9,90 11.200
23/07/2020 +0,20 / +2,00% 10,20 10,20 10,00 10,20 10,05 10,20 6.100
22/07/2020 -0,20 / -1,96% 10,20 10,80 10,00 10,00 10,23 10,00 14.500
21/07/2020 0,00 / 0,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 0
20/07/2020 0,00 / 0,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 0
17/07/2020 +0,20 / +2,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 100