• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
28 Tháng Giêng 2022 8:44:15 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
17,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,58%)
Tham chiếu
17,30
Mở cửa
17,30
Cao nhất
17,40
Thấp nhất
16,90
Khối lượng
56.700
KLTB 10 ngày
97.820
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 28/01/2019
11,20 0,00/0,00%
Mở cửa 11,20
Cao nhất 11,20
Thấp nhất 11,20
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 11,20
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/01/2019 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 0
25/01/2019 -0,30 / -2,61% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 2.500
24/01/2019 -0,50 / -4,17% 11,20 11,60 11,20 11,50 11,24 11,50 1.900
23/01/2019 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0
22/01/2019 +0,60 / +5,26% 11,40 12,00 11,40 12,00 11,45 12,00 1.200
21/01/2019 +0,10 / +0,88% 11,20 11,40 11,00 11,40 11,24 11,40 2.000
18/01/2019 0,00 / 0,00% 11,00 11,30 11,00 11,30 11,16 11,30 1.300
17/01/2019 0,00 / 0,00% 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 0
16/01/2019 0,00 / 0,00% 11,30 11,30 11,00 11,30 11,06 11,30 6.300
15/01/2019 +0,40 / +3,67% 11,00 11,30 11,00 11,30 11,03 11,30 4.800
14/01/2019 -0,40 / -3,54% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 200
11/01/2019 0,00 / 0,00% 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 0
10/01/2019 +0,40 / +3,67% 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 100
09/01/2019 -0,10 / -0,91% 11,40 11,40 10,90 10,90 11,02 10,90 1.700
08/01/2019 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,00 11,00 11,04 11,00 1.300
07/01/2019 -0,30 / -2,65% 11,00 11,00 10,40 11,00 10,94 11,00 2.100
04/01/2019 0,00 / 0,00% 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 0
03/01/2019 +0,30 / +2,73% 11,50 11,50 11,00 11,30 11,03 11,30 2.700
02/01/2019 -0,30 / -2,65% 11,30 11,40 11,00 11,00 11,22 11,00 7.300
28/12/2018 -0,20 / -1,74% 11,50 11,50 11,30 11,30 11,32 11,30 5.100
27/12/2018 0,00 / 0,00% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 400
26/12/2018 +0,10 / +0,88% 11,00 11,50 11,00 11,50 11,04 11,50 2.200
25/12/2018 0,00 / 0,00% 11,00 11,40 11,00 11,40 11,02 11,40 2.000
24/12/2018 +0,30 / +2,70% 11,50 11,50 11,00 11,40 11,13 11,40 700
21/12/2018 +0,10 / +0,91% 11,30 11,30 11,00 11,10 11,10 11,10 400
20/12/2018 -0,30 / -2,65% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 1.100
19/12/2018 -0,10 / -0,88% 11,40 11,40 11,00 11,30 11,13 11,30 2.600
18/12/2018 +0,10 / +0,88% 11,50 11,50 10,90 11,40 11,13 11,40 2.400
17/12/2018 +0,20 / +1,80% 11,50 11,50 11,10 11,30 11,25 11,30 400
14/12/2018 -0,30 / -2,63% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 400