• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
16 Tháng Tám 2022 1:17:25 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
14,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,39%)
Tham chiếu
14,40
Mở cửa
14,30
Cao nhất
14,30
Thấp nhất
13,00
Khối lượng
208.200
KLTB 10 ngày
144.080
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 29/05/2020
10,30 0,00/0,00%
Mở cửa 10,30
Cao nhất 10,30
Thấp nhất 10,30
Khối lượng 20.100
Giá điều chỉnh 10,30
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 20.100
28/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,10 10,30 10,27 10,30 18.500
27/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 14.600
26/05/2020 +0,30 / +3,00% 10,10 10,30 10,10 10,30 10,15 10,30 10.400
25/05/2020 -0,30 / -2,91% 10,30 10,40 10,00 10,00 10,25 10,00 1.700
22/05/2020 -0,10 / -0,96% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 100
21/05/2020 -0,10 / -0,95% 11,00 11,00 10,40 10,40 10,44 10,40 2.200
20/05/2020 0,00 / 0,00% 10,10 10,50 10,00 10,50 10,07 10,50 25.200
19/05/2020 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 800
18/05/2020 +0,10 / +0,96% 11,20 11,20 10,10 10,50 10,58 10,50 12.400
15/05/2020 -0,30 / -2,80% 10,50 10,50 10,40 10,40 10,49 10,40 2.200
14/05/2020 +0,20 / +1,90% 11,40 11,40 9,80 10,70 9,85 10,70 5.000
13/05/2020 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 10,00 10,50 10,20 10,50 3.200
12/05/2020 -0,30 / -2,78% 11,80 11,80 10,50 10,50 10,78 10,50 1.994
11/05/2020 +0,60 / +5,88% 11,20 11,20 9,80 10,80 9,90 10,80 8.100
08/05/2020 0,00 / 0,00% 10,20 10,30 10,20 10,20 10,21 10,20 5.500
07/05/2020 0,00 / 0,00% 10,20 10,20 10,10 10,20 10,18 10,20 10.600
06/05/2020 -0,10 / -0,97% 10,00 10,20 10,00 10,20 10,01 10,20 5.600
05/05/2020 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 9,70 10,30 9,87 10,30 11.400
04/05/2020 +0,10 / +0,98% 10,20 10,40 10,20 10,30 10,29 10,30 13.360
29/04/2020 -0,10 / -0,97% 10,30 10,30 10,20 10,20 10,28 10,20 2.000
28/04/2020 -0,10 / -0,96% 10,10 10,30 10,10 10,30 10,18 10,30 4.200
27/04/2020 0,00 / 0,00% 10,40 10,40 10,30 10,40 10,39 10,40 800
24/04/2020 0,00 / 0,00% 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 800
23/04/2020 -0,10 / -0,95% 10,40 10,40 9,70 10,40 10,09 10,40 5.500
22/04/2020 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 0
21/04/2020 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 5.500
20/04/2020 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 5.000
17/04/2020 -0,10 / -0,94% 10,60 10,70 10,30 10,50 10,43 10,50 16.900
16/04/2020 0,00 / 0,00% 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 0