• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:34:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 11:43:11 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 10/08/2022
11:35:01 SA
14,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,60
Mở cửa
14,50
Cao nhất
14,80
Thấp nhất
14,50
Khối lượng
31.000
KLTB 10 ngày
123.400
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Giá đóng cửa ngày 29/07/2020
9,90 0,00/0,00%
Mở cửa 9,90
Cao nhất 9,90
Thấp nhất 9,90
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 9,90
Giá quá khứ của DXP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/07/2020 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 0
28/07/2020 +0,60 / +6,45% 10,00 10,00 9,90 9,90 9,90 9,90 10.100
27/07/2020 -0,60 / -6,06% 9,30 9,80 9,30 9,30 9,37 9,30 700
24/07/2020 -0,30 / -2,94% 10,10 10,10 9,90 9,90 10,01 9,90 11.200
23/07/2020 +0,20 / +2,00% 10,20 10,20 10,00 10,20 10,05 10,20 6.100
22/07/2020 -0,20 / -1,96% 10,20 10,80 10,00 10,00 10,23 10,00 14.500
21/07/2020 0,00 / 0,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 0
20/07/2020 0,00 / 0,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 0
17/07/2020 +0,20 / +2,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 100
16/07/2020 -0,20 / -1,96% 10,00 10,00 9,90 10,00 10,00 10,00 11.800
15/07/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,20 10,00 10,20 10,00 10,20 8.000
14/07/2020 +0,20 / +2,00% 10,00 10,20 10,00 10,20 10,02 10,20 1.800
13/07/2020 -0,20 / -1,96% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.000
10/07/2020 +0,20 / +2,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 200
09/07/2020 -0,20 / -1,96% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2.000
08/07/2020 0,00 / 0,00% 9,80 10,20 9,80 10,20 9,82 10,20 2.100
07/07/2020 +0,20 / +2,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 100
06/07/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.100
03/07/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
02/07/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 600
01/07/2020 0,00 / 0,00% 9,90 10,00 9,90 10,00 9,98 10,00 4.200
30/06/2020 -0,90 / -8,26% 10,10 10,10 10,00 10,00 10,07 10,00 1.000
29/06/2020 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 0
26/06/2020 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 0
25/06/2020 +0,80 / +7,92% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 100
24/06/2020 0,00 / 0,00% 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 200
23/06/2020 0,00 / 0,00% 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 500
22/06/2020 -0,10 / -0,98% 10,00 10,10 10,00 10,10 10,06 10,10 13.200
19/06/2020 0,00 / 0,00% 10,00 10,20 10,00 10,20 10,01 10,20 15.700
18/06/2020 +0,30 / +3,03% 10,00 10,20 10,00 10,20 10,02 10,20 12.700