• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 4:19:14 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:02:18 CH
21,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+3,38%)
Tham chiếu
20,70
Mở cửa
20,80
Cao nhất
21,70
Thấp nhất
20,70
Khối lượng
675.800
KLTB 10 ngày
390.510
Cao nhất 52 tuần
23,80
Thấp nhất 52 tuần
11,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 49,00%
Sở hữu khác 51,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Văn Quang Chủ tịch HĐQT 6.270.000 24,13% 30/06/2021
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- 1.294.950 4,98% 25/08/2021
AFC Vietnam Fund Ltd --- 1.289.400 4,96% 27/11/2020
PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- 764.535 2,94% 12/10/2020
Vũ Cảnh Toàn --- 715.440 2,75% 31/12/2019
Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT 56.100 0,22% 30/06/2021
Phạm Quang Tuấn --- 246 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Ngọc Đào Thành viên HĐQT 165 0,00% 30/06/2021
America LLC --- 77 0,00% 06/10/2020