• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 8:49:32 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:05 CH
12,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-3,17%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,50
Cao nhất
12,50
Thấp nhất
11,60
Khối lượng
57.100
KLTB 10 ngày
61.440
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Văn Quang Chủ tịch HĐQT 6.570.000 24,08% 30/06/2022
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- 1.294.950 4,98% 25/08/2021
AFC Vietnam Fund Ltd --- 1.289.400 4,96% 27/11/2020
PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- 764.535 2,94% 12/10/2020
Vũ Cảnh Toàn --- 715.440 2,75% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hoa Trưởng ban kiểm soát 225.000 0,82% 30/06/2022
Đinh Thị Thu Trang Thành viên Ban kiểm soát 191.815 0,70% 30/06/2022
Trần Thị Hằng Thành viên Ban kiểm soát 183.000 0,67% 30/06/2022
Trần Việt Hùng Phó Chủ tịch HĐQT 160.000 0,59% 30/06/2022
Lê Mạnh Hoàn Tổng giám đốc 35.000 0,13% 30/06/2022
Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT 30.000 0,11% 30/06/2022
Phạm Quang Tuấn --- 246 0,00% 29/01/2022
America LLC --- 77 0,00% 06/10/2020