• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 7:49:59 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
16,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+4,38%)
Tham chiếu
16,00
Mở cửa
16,10
Cao nhất
16,90
Thấp nhất
15,90
Khối lượng
150.600
KLTB 10 ngày
69.810
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
25/05/2022 16,70 129 225.830 123 233.005 -7.175 150.600 2.478.480
24/05/2022 16,00 68 101.029 53 98.800 2.229 61.400 982.610
23/05/2022 16,00 92 141.800 64 125.800 16.000 78.100 1.254.400
20/05/2022 16,40 72 109.200 62 109.400 -200 78.900 1.281.780
19/05/2022 16,30 54 56.800 47 76.230 -19.430 18.400 296.450
18/05/2022 16,30 69 60.680 58 89.450 -28.770 34.200 559.640
17/05/2022 16,30 95 83.990 61 57.330 26.660 34.100 536.040
16/05/2022 15,40 115 154.258 80 142.900 11.358 81.600 1.214.820
13/05/2022 15,20 99 100.918 120 148.800 -47.882 72.500 1.140.920
12/05/2022 16,20 94 110.000 85 142.700 -32.700 88.300 1.469.720
11/05/2022 17,20 88 95.320 56 71.000 24.320 43.100 737.420
10/05/2022 17,10 88 94.614 46 70.600 24.014 45.800 772.830
09/05/2022 17,00 121 170.307 139 235.000 -64.693 161.500 2.783.230
06/05/2022 18,50 81 88.400 101 116.403 -28.003 46.200 846.940
05/05/2022 18,90 63 64.207 84 119.500 -55.293 35.600 662.960
04/05/2022 18,90 100 101.312 104 112.001 -10.689 60.300 1.121.700
29/04/2022 18,40 96 171.092 81 75.601 95.491 33.500 611.050
28/04/2022 18,30 103 172.910 63 86.900 86.010 41.200 755.020
27/04/2022 18,00 116 223.988 58 139.300 84.688 109.500 1.920.220
26/04/2022 17,30 147 301.874 126 216.633 85.241 164.200 2.795.280