• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 3:47:47 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 01/12/2021
3:02:18 CH
23,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-2,48%)
Tham chiếu
24,20
Mở cửa
24,20
Cao nhất
24,40
Thấp nhất
23,50
Khối lượng
280.000
KLTB 10 ngày
510.070
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
01/12/2021 23,60 0 433.300 0 502.500 -69.200 280.000 6.642.000
30/11/2021 24,20 365 508.367 350 618.465 -110.098 378.900 9.191.280
29/11/2021 24,50 565 774.558 511 872.331 -97.773 511.800 12.445.000
26/11/2021 24,50 361 624.125 351 559.427 64.698 387.600 9.234.000
25/11/2021 24,00 417 672.801 260 494.907 177.894 389.500 8.966.000
24/11/2021 23,00 708 873.590 306 893.908 -20.318 674.200 15.425.000
23/11/2021 23,60 427 623.346 258 379.491 243.855 326.300 7.310.000
22/11/2021 22,20 590 770.757 561 977.502 -206.745 757.300 17.310.000
19/11/2021 24,60 734 964.329 561 1.191.905 -227.576 923.500 23.082.000
18/11/2021 26,30 350 551.823 399 720.515 -168.692 471.600 12.430.000
17/11/2021 26,60 341 414.774 436 636.540 -221.766 324.300 8.670.000
16/11/2021 27,00 768 1.166.982 828 1.370.475 -203.493 1.081.100 28.125.000
15/11/2021 25,70 516 892.799 644 1.028.275 -135.476 748.300 19.345.000
12/11/2021 25,20 686 1.098.258 685 1.137.026 -38.768 850.200 21.213.000
11/11/2021 25,20 743 1.005.275 792 1.138.624 -133.349 800.700 19.926.000
10/11/2021 25,20 623 767.400 857 1.044.684 -277.284 698.900 17.682.000
09/11/2021 24,50 1.009 1.956.993 1.564 1.640.692 316.301 1.640.100 38.820.000
08/11/2021 22,30 480 761.235 762 1.046.687 -285.452 670.200 14.851.000
05/11/2021 21,60 423 437.304 369 555.819 -118.515 306.800 6.584.000
04/11/2021 21,50 576 597.307 434 634.423 -37.116 461.900 9.895.000