• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,17 -38,95/-3,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,17   -38,95/-3,43%  |   HNX-INDEX   220,79   -7,03/-3,09%  |   UPCOM-INDEX   74,46   -1,96/-2,56%  |   VN30   1.083,63   -41,46/-3,69%  |   HNX30   330,73   -17,55/-5,04%
28 Tháng Giêng 2021 5:31:41 SA - Mở cửa
Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30 : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2021
2:50:49 CH
18,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,35 (-1,87%)
Tham chiếu
18,70
Mở cửa
18,98
Cao nhất
18,99
Thấp nhất
18,07
Khối lượng
5.749.500
KLTB 10 ngày
989.400
Cao nhất 52 tuần
20,50
Thấp nhất 52 tuần
9,95
27/01 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/01/2021 - HOSE
27/01 E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 26/01/2021 - HOSE
27/01 E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 - HOSE
26/01 E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 25/01/2021 - HOSE
26/01 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/01/2021 - HOSE
26/01 E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 - HOSE
26/01 E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 26/01/2021 - HOSE
25/01 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/01/2021 - HOSE
25/01 E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 22/01/2021 - HOSE
25/01 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM - HOSE
25/01 E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 - HOSE
25/01 E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 25/01/2021 - HOSE
22/01 E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/01/2021 - HOSE
22/01 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/01/2021 - HOSE
22/01 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 15/01/2021 đến 21/01/2021 - HOSE
22/01 E1VFVN30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 15/01/2021 đến 21/01/2021 - HOSE
22/01 E1VFVN30: Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đối từ ngày 27/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021 - HOSE
22/01 E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 - HOSE
22/01 E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/01/2021 - HOSE
21/01 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/01/2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
FUEMAV30  6.600 12,80 -2,14%
FUESSV30  300 13,52 -2,10%
FUESSV50  125.400 15,70 -6,55%
FUEVFVND  1.604.000 18,00 -1,59%
FUEVN100  15.900 14,27 -3,12%