• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:07:32 CH - Mở cửa
CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
45,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
45,00
Mở cửa
45,00
Cao nhất
45,00
Thấp nhất
45,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
10
Cao nhất 52 tuần
45,00
Thấp nhất 52 tuần
13,80
20/07 ECI: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
20/07 ECI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
02/07 ECI: Thay đổi nhân sự - HNX
03/06 ECI: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
02/06 ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/05 ECI: Thay đổi nhân sự - HNX
04/05 ECI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/04 ECI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh - HNX
15/04 ECI: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
01/04 ECI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
30/03 ECI: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
30/03 ECI: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
30/03 ECI: Giải trình LNST năm 2020 tăng hơn 10% so với LNST năm 2019 - HNX
11/03 ECI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
03/03 ECI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 - HNX
03/03 ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/01 ECI: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
19/01 ECI: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
25/12 ECI: Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế - HNX
23/12 ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADC  100 27,80 0,36%
ALT  0 12,70 0,00%
BDB  0 10,60 0,00%
BED  0 40,20 0,00%
BST  1.000 16,00 -1,84%
DAD  300 17,40 -2,25%
DAE  0 20,40 0,00%
DNB  0 6,90 0,00%
DST  266.600 3,70 -5,13%
EBS  0 9,00 0,00%