• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 7:18:27 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
2:58:40 CH
24,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,20%)
Tham chiếu
24,75
Mở cửa
24,65
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
24,50
Khối lượng
5.145.100
KLTB 10 ngày
439.210
Cao nhất 52 tuần
33,50
Thấp nhất 52 tuần
16,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/09/2021 +0,05/+0,20% 24,65 25,00 24,50 24,80 24,75 24,80 5.145.100
21/09/2021 -0,55/-2,17% 25,00 25,20 24,70 24,75 24,90 24,75 671.500
20/09/2021 -0,70/-2,69% 25,90 26,00 25,20 25,30 25,60 25,30 629.600
17/09/2021 +0,80/+3,17% 25,10 26,00 25,10 26,00 25,40 26,00 4.365.200
16/09/2021 -0,30/-1,18% 25,30 25,65 25,20 25,20 25,35 25,20 599.200
15/09/2021 -0,10/-0,39% 25,60 25,60 25,10 25,50 25,33 25,50 202.300
14/09/2021 +0,10/+0,39% 25,45 25,60 25,25 25,60 25,42 25,60 3.909.700
13/09/2021 -0,30/-1,16% 25,80 25,95 25,35 25,50 25,54 25,50 124.000
10/09/2021 +0,35/+1,38% 25,45 26,20 25,20 25,80 25,89 25,80 536.400
09/09/2021 -0,05/-0,20% 25,60 25,60 25,00 25,45 25,39 25,45 3.861.900
08/09/2021 -0,50/-1,92% 25,80 25,80 25,25 25,50 25,56 25,50 162.800
07/09/2021 +1,05/+4,21% 24,90 26,35 24,60 26,00 25,77 26,00 1.319.700
06/09/2021 -0,10/-0,40% 25,25 25,25 24,70 24,95 24,92 24,95 3.766.700
01/09/2021 -0,30/-1,18% 25,35 25,40 25,00 25,05 25,16 25,05 207.800
31/08/2021 -0,15/-0,59% 25,90 25,90 25,35 25,35 25,83 25,35 1.225.700
30/08/2021 +0,90/+3,66% 24,65 26,00 24,45 25,50 25,10 25,50 4.693.513
27/08/2021 +0,35/+1,44% 24,15 24,80 24,15 24,60 24,41 24,60 254.900
26/08/2021 -0,35/-1,42% 24,90 25,20 24,25 24,25 24,64 24,25 215.000
25/08/2021 +0,50/+2,07% 24,20 24,60 24,10 24,60 24,36 24,60 3.719.500
24/08/2021 +0,10/+0,42% 24,10 24,50 24,00 24,10 24,23 24,10 281.600