• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
25 Tháng Mười 2021 8:26:29 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
23,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,86%)
Tham chiếu
23,20
Mở cửa
23,45
Cao nhất
23,45
Thấp nhất
23,05
Khối lượng
268.700
KLTB 10 ngày
234.700
Cao nhất 52 tuần
33,50
Thấp nhất 52 tuần
16,50
EIB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
02/07/2021 Đào Hồng Châu Phó Tổng giám đốc Bán 61.400 Biểu đồ
03/06/2021 Đào Hồng Châu Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 71.271 Biểu đồ
30/01/2019 Nguyễn Hướng Minh Phó Tổng giám đốc Bán 60.000 Biểu đồ
28/01/2019 Nguyễn Hướng Minh Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 60.000 Biểu đồ
06/12/2018 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam --- Bán 6.689.570 Biểu đồ
04/12/2018 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam --- Bán 35.011.110 Biểu đồ
03/08/2018 Lương Thị Cẩm Tú Thành viên HĐQT Mua 13.799.399 Biểu đồ
05/07/2018 Lương Thị Cẩm Tú Thành viên HĐQT Đăng ký mua 14.000.000 Biểu đồ
02/03/2018 Võ Quang Hiển --- Mua 0 Biểu đồ
02/02/2018 Võ Quang Hiển --- Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
04/07/2017 CTCP Chứng khoán Rồng Việt --- Bán 0 Biểu đồ
12/06/2017 CTCP Chứng khoán Rồng Việt --- Mua 0 Biểu đồ
06/06/2017 CTCP Chứng khoán Rồng Việt --- Đăng ký bán 10 Biểu đồ
16/05/2017 CTCP Chứng khoán Rồng Việt --- Bán 10 Biểu đồ
15/05/2017 CTCP Chứng khoán Rồng Việt --- Đăng ký mua 6 Biểu đồ
10/05/2017 Đặng Anh Mai Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
25/04/2017 CTCP Chứng khoán Rồng Việt --- Mua 6 Biểu đồ
24/04/2017 CTCP Chứng khoán Rồng Việt --- Đăng ký bán 10 Biểu đồ
13/04/2017 Đặng Anh Mai Thành viên HĐQT Mua 50.000 Biểu đồ
12/04/2017 Đặng Anh Mai Thành viên HĐQT Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ