• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 5:56:05 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (ELC : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
21,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,23%)
Tham chiếu
21,70
Mở cửa
21,70
Cao nhất
21,90
Thấp nhất
21,45
Khối lượng
119.100
KLTB 10 ngày
195.660
Cao nhất 52 tuần
30,85
Thấp nhất 52 tuần
8,95
5:49 CH ELC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - HOSE
07/01 ELC: Nghị quyết HĐQT về việc thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động - HOSE
05/01 ELC: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - HOSE
04/01 ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Minh Hạnh - HOSE
26/12 ELC: Lên kế hoạch phát hành 7,6 triệu cổ phiếu sau khi cổ phiếu đạt đỉnh lịch sử - Vietnam Daily
24/12 ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Minh Hạnh - HOSE
24/12 ELC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ tổng thể - HOSE
24/12 ELC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Minh Hạnh - HOSE
13/12 ELC: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
06/12 ELC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
26/10 ELC: Elcom lãi quý III gấp 3 lần nhờ ký kết nhiều hợp đồng giá trị lớn - Người đồng hành
25/10 ELC: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
01/10 ELC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tiểu ban KTNB - HOSE
29/09 Đẩy mạnh đầu tư công, nhóm giao thông thông minh nắm bắt cơ hội - Người đồng hành
28/09 ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hương - HOSE
07/09 ELC: Báo cáo kết quả giao dịch thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động - HOSE
07/09 ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thắng - HOSE
07/09 ELC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
17/08 ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Chiến Thắng - HOSE
30/07 ELC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE