• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 6:11:23 SA - Mở cửa
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF : UPCOM)
Cập nhật ngày 27/09/2021
3:00:05 CH
13,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,77%)
Tham chiếu
13,00
Mở cửa
13,30
Cao nhất
13,40
Thấp nhất
13,00
Khối lượng
1.043.900
KLTB 10 ngày
1.119.630
Cao nhất 52 tuần
14,00
Thấp nhất 52 tuần
7,00
22/09 EVF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
16/09 EVF: Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động - HNX
24/08 EVF: Quyết định Hội đồng quản trị - HNX
18/08 EVF: Ngày 23/08/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
17/08 EVF: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
17/08 EVF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
12/08 EVF: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 39.726.363 cổ phiếu - HNX
02/08 EVF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
27/07 EVF: CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
21/07 EVF: Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 - HNX
21/07 EVF: Công văn giải trình báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 - HNX
19/07 EVF: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HNX
12/07 EVF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
06/07 EVF: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018, 2019 - HNX
28/06 EVF: Quyết định của NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của EVNFinance - HNX
25/06 EVF: CBTT về việc Ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2021 và BCTC năm 2021 - HNX
02/06 EVF: Thay đổi nhân sự - HNX
05/05 EVF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 EVF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/04 EVF: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.798.100 21,10 -4,52%
ACB  4.801.300 31,50 -1,56%
BAB  75.200 22,50 -1,75%
BID  1.210.800 39,40 -0,76%
BVB  3.242.600 20,80 -5,88%
CTG  7.758.400 31,00 -2,21%
EIB  430.000 23,80 -1,04%
HDB  2.164.500 25,50 0,00%
KLB  1.022.500 24,00 -1,64%