• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:45:08 SA - Mở cửa
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
12,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,81%)
Tham chiếu
12,30
Mở cửa
12,30
Cao nhất
12,50
Thấp nhất
12,20
Khối lượng
1.566.100
KLTB 10 ngày
1.167.740
Cao nhất 52 tuần
14,00
Thấp nhất 52 tuần
7,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Ninh
Thành viên HĐQT Phạm Trung Kiên
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Hải
Thành viên HĐQT Cao Thị Thu Hà
Thành viên HĐQT Nguyễn Thúy Trang
Thành viên HĐQT Lê Mạnh Linh
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Quốc Tuấn
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Thị Hà
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Xuân Điệp
Thành viên Ban kiểm soát Lê Long Giang
Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Hải
Phó Tổng giám đốc Đào Lê Huy
Phó Tổng giám đốc Mai Danh Hiền
Phó Tổng giám đốc Hoàng Thế Hưng
Phó Tổng giám đốc Lê Anh Tuấn
Giám đốc chi nhánh Lâm Nguyễn Thiện Nhơn
Kế toán trưởng Tống Nhật Linh
Đại diện công bố thông tin Hoàng Mạnh Hải