• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.354,03 +1,39/+0,10%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.354,03   +1,39/+0,10%  |   HNX-INDEX   358,90   +0,92/+0,26%  |   UPCOM-INDEX   97,41   0,00/0,00%  |   VN30   1.461,16   +5,57/+0,38%  |   HNX30   583,21   -1,83/-0,31%
20 Tháng Chín 2021 2:43:11 CH - Mở cửa
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/09/2021
2:35:08 CH
13,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+6,50%)
Tham chiếu
12,30
Mở cửa
12,50
Cao nhất
13,40
Thấp nhất
12,30
Khối lượng
2.330.700
KLTB 10 ngày
1.296.360
Cao nhất 52 tuần
14,00
Thấp nhất 52 tuần
7,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/09/2021 +0,80/+6,50% 12,50 13,40 12,30 13,10 13,02 13,10 2.330.700
17/09/2021 +0,10/+0,81% 12,30 12,50 12,20 12,40 12,30 12,40 1.566.100
16/09/2021 +0,20/+1,67% 11,80 12,50 11,80 12,20 12,30 12,20 928.400
15/09/2021 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 11,80 12,10 12,00 12,10 871.300
14/09/2021 -0,30/-2,42% 12,30 12,30 11,90 12,10 12,10 12,10 469.000
13/09/2021 +0,30/+2,50% 12,00 13,00 11,90 12,30 12,40 12,30 1.162.500
10/09/2021 +0,10/+0,83% 12,00 12,10 11,80 12,10 12,00 12,10 687.100
09/09/2021 -0,20/-1,64% 12,10 12,20 11,80 12,00 12,00 12,00 659.300
08/09/2021 +0,10/+0,83% 12,20 12,40 12,00 12,10 12,20 12,10 1.152.600
07/09/2021 +0,90/+8,04% 11,20 12,50 11,20 12,10 12,00 12,10 3.996.600
06/09/2021 +0,20/+1,82% 11,00 11,40 10,80 11,20 11,20 11,20 1.044.500
01/09/2021 -0,10/-0,90% 11,10 11,10 10,70 11,00 11,00 11,00 352.500
31/08/2021 0,00 / 0,00% 11,10 11,30 10,30 11,10 11,10 11,10 400.700
30/08/2021 +0,80/+7,69% 10,60 11,40 10,60 11,20 11,10 11,20 987.700
27/08/2021 +0,10/+0,96% 10,40 10,60 10,20 10,50 10,40 10,50 287.200
26/08/2021 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,30 10,40 10,40 10,40 309.600
25/08/2021 +0,10/+0,97% 10,30 10,50 10,20 10,40 10,40 10,40 259.800
24/08/2021 -0,30/-2,83% 10,60 10,60 10,20 10,30 10,30 10,30 452.800
23/08/2021 -0,50/-4,55% 11,00 11,00 10,40 10,50 10,60 10,50 597.300
20/08/2021 -0,20/-1,79% 11,30 11,30 10,90 11,00 11,00 11,00 610.000