• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 5:18:32 CH - Mở cửa
CTCP FECON (FCN : HOSE)
Cập nhật ngày 01/12/2021
2:52:32 CH
20,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-1,88%)
Tham chiếu
21,25
Mở cửa
21,25
Cao nhất
21,95
Thấp nhất
20,30
Khối lượng
12.773.600
KLTB 10 ngày
7.209.860
Cao nhất 52 tuần
21,95
Thấp nhất 52 tuần
10,15
9:49 SA FCN: Phát hành xong 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ của FECON nâng lên 1.574 tỷ đồng - VietNam Finance
30/11 FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hà Thế Phương - HOSE
30/11 FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Hanh - HOSE
26/11 FCN: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
25/11 FCN: Nghị quyết HĐQT về việc danh sách điều chỉnh nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
22/11 FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Ngọc Thắng - HOSE
22/11 FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Ngọc Thắng - HOSE
15/11 FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hà Thế Phương - HOSE
12/11 FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Đình Sắc - HOSE
09/11 FCN: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
03/11 FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Liễu - HOSE
03/11 FCN: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
01/11 FCN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 - HOSE
26/10 FCN: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 lần 1 - HOSE
25/10 FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Hà Thế Hồng - HOSE
18/10 FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Văn Ty - HOSE
18/10 FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phùng Nguyệt Hà - HOSE
18/10 FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Trọng Thắng - HOSE
13/10 FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hà Thế Phương - HOSE
11/10 FCN: Đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  100 16,70 9,15%
ALV  0 6,70 0,00%
AMS  193.200 17,30 2,98%
ATB  0 2,90 0,00%
B82  0 2,50 0,00%
BAX  1.000 73,20 -0,27%
BCE  464.400 18,40 -1,60%
BHT  0 15,00 0,00%
BMN  0 13,20 0,00%
BOT  418.100 18,00 -5,26%