• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:59:25 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
3,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
3,10
Mở cửa
3,00
Cao nhất
3,20
Thấp nhất
3,00
Khối lượng
68.800
KLTB 10 ngày
69.620
Cao nhất 52 tuần
5,80
Thấp nhất 52 tuần
0,80
20/07 FID: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
16/07 FID: Ngày 23/07/2021, ngày giao dịch đầu tiên 1.539.960 cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
07/07 FID: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.539.960 cổ phiếu - HNX
15/06 FID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
10/05 FID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/05 FID: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
22/04 FID: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
09/04 FID: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
06/04 FID: Thông báo về việc đưa cổ phiếu FID vào diện bị cảnh báo - HNX
06/04 FID: Thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu FID vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ - HNX
02/04 FID: Giải trinh BCTC năm 2020 - HNX
02/04 FID: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
17/03 FID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
16/03 FID: Nghị quyết HĐQT - HNX
05/02 FID: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
19/01 FID: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
06/01 FID: Trần Ngọc Xuân Trang không còn là cổ đông lớn - HNX
24/11 FID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - HNX
18/11 FID: Nguyễn Tạ Trúc Phương không còn là cổ đông lớn - HNX
10/11 FID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  2.272.000 50,60 -0,98%
ASM  5.050.800 13,40 1,52%
BII  1.648.100 8,60 -5,49%
C21  0 13,50 0,00%
CCI  17.900 19,05 -4,27%
CCL  517.100 11,85 -2,07%
CEO  3.718.400 8,60 0,00%
CLG  115.200 0,90 -10,00%
CSC  56.000 58,50 0,52%
D11  0 24,80 0,00%