• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:15:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   393,60   +2,40/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.488,71   0,00/0,00%  |   HNX30   615,20   +4,39/+0,72%
25 Tháng Mười 2021 9:22:43 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID : HNX)
Cập nhật ngày 25/10/2021
9:15:00 SA
6,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,10
Mở cửa
6,10
Cao nhất
6,10
Thấp nhất
6,10
Khối lượng
53.300
KLTB 10 ngày
787.110
Cao nhất 52 tuần
7,50
Thấp nhất 52 tuần
0,90
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,35%
Sở hữu khác 99,65%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Finway --- 1.070.000 4,55% 13/12/2020
Bùi Đình Như --- 1.070.000 4,55% 31/12/2020
Hoàng Ngọc Chiến --- 1.070.000 4,55% 31/12/2020
Lê Đức Tự --- 1.070.000 4,55% 31/12/2020
Nguyễn Đức Quang --- 1.070.000 4,55% 31/12/2019
Nguyễn Ngọc Hà --- 990.200 4,21% 09/09/2020
Trần Quốc Bình --- 671.900 2,85% 09/10/2018
Trần Ngọc Xuân Trang --- 557.100 2,37% 06/01/2021
Đặng Kim Khoa --- 118.500 0,50% 30/06/2018
Phạm Đình Dương --- 20.300 0,09% 30/06/2018
Phạm Hoàng Cầu Chủ tịch HĐQT 20.000 0,08% 30/06/2021
Phùng Thị Diệp Linh --- 16.400 0,07% 30/06/2018
Nguyễn Tạ Trúc Phương --- 500 0,00% 18/11/2020