• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 5:19:21 CH - Mở cửa
CTCP Địa ốc First Real (FIR : HOSE)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:04:59 CH
40,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,75%)
Tham chiếu
39,90
Mở cửa
40,10
Cao nhất
40,30
Thấp nhất
39,95
Khối lượng
262.600
KLTB 10 ngày
259.020
Cao nhất 52 tuần
40,30
Thấp nhất 52 tuần
24,20
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 1,57%
Sở hữu khác 98,43%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hào Hiệp --- 6.255.766 23,14% 18/10/2021
Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 2.674.400 9,89% 19/07/2021
Nguyễn Thế Trung Thành viên HĐQT 915.200 3,38% 30/06/2021
Trương Đình Cát Khánh --- 208.448 0,77% 30/06/2020
Nguyễn Xuân Trung Kế toán trưởng 204.873 0,76% 30/06/2021
Phan Thị Cẩm Thanh Thành viên HĐQT 53.852 0,20% 30/06/2021
Nguyễn Thị Ly Ly --- 24.000 0,09% 31/12/2020
Phạm Thị Phượng Trưởng ban kiểm toán nội bộ 3.200 0,01% 31/12/2020
Đỗ Thị Vy --- 2.560 0,01% 31/12/2020
Trương Thị Dung Nhi --- 480 0,00% 31/12/2019