• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,14 -0,06/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,14   -0,06/0,00%  |   HNX-INDEX   303,28   -0,69/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   92,57   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.295,26   +1,47/+0,11%  |   HNX30   561,85   -1,66/-0,29%
16 Tháng Tám 2022 2:43:09 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn FLC (FLC : HOSE)
Cập nhật ngày 16/08/2022
2:35:02 CH
5,74 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+2,68%)
Tham chiếu
5,59
Mở cửa
5,49
Cao nhất
5,85
Thấp nhất
5,49
Khối lượng
5.746.700
KLTB 10 ngày
5.785.130
Cao nhất 52 tuần
24,10
Thấp nhất 52 tuần
3,53
FLC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
03/03/2021 Trịnh Văn Quyết --- Mua 15.000.000 Biểu đồ
04/02/2021 Trịnh Văn Quyết --- Đăng ký mua 15.000.000 Biểu đồ
13/11/2020 Trịnh Văn Quyết --- Mua 35.000.000 Biểu đồ
09/11/2020 Trịnh Văn Quyết --- Đăng ký mua 35.000.000 Biểu đồ
13/10/2020 Nguyễn Hữu Huấn --- Bán 192.970 Biểu đồ
01/07/2020 Trịnh Văn Quyết --- Mua 15.000.000 Biểu đồ
26/06/2020 Trịnh Văn Quyết --- Đăng ký mua 15.000.000 Biểu đồ
18/12/2017 Trịnh Văn Quyết --- Mua 37.000.000 Biểu đồ
20/11/2017 Trịnh Văn Quyết --- Đăng ký mua 37.000.000 Biểu đồ
13/10/2017 Trịnh Văn Quyết --- Mua 11.000.000 Biểu đồ
15/09/2017 Trịnh Văn Quyết --- Đăng ký mua 11.000.000 Biểu đồ
22/08/2017 Trịnh Văn Quyết --- Mua 20.000.000 Biểu đồ
08/08/2017 Trịnh Văn Quyết --- Đăng ký mua 20.000.000 Biểu đồ
26/05/2017 Trịnh Văn Quyết --- Mua 0 Biểu đồ
28/04/2017 Trịnh Văn Quyết --- Đăng ký mua 10.000.000 Biểu đồ
27/04/2017 Trịnh Văn Quyết --- Mua 10.000.000 Biểu đồ
20/04/2017 Nguyễn Thị Thanh Nga --- Bán 0 Biểu đồ
23/03/2017 Nguyễn Thị Thanh Nga --- Đăng ký bán 30.640 Biểu đồ
23/02/2017 Nguyễn Thị Thanh Nga --- Bán 30.640 Biểu đồ
04/01/2017 Trịnh Văn Quyết --- Mua 0 Biểu đồ