• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:02:46 SA - Mở cửa
CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
48,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+0,84%)
Tham chiếu
47,70
Mở cửa
47,65
Cao nhất
48,50
Thấp nhất
47,25
Khối lượng
213.700
KLTB 10 ngày
437.050
Cao nhất 52 tuần
48,50
Thấp nhất 52 tuần
28,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +0,40/+0,84% 47,65 48,50 47,25 48,10 47,86 48,10 213.700
16/09/2021 +0,30/+0,63% 47,40 47,70 46,80 47,70 47,22 47,70 287.100
15/09/2021 +0,25/+0,53% 47,40 47,80 46,60 47,40 47,39 47,40 271.900
14/09/2021 +0,25/+0,53% 46,10 47,80 46,10 47,15 47,10 47,15 449.400
13/09/2021 +0,10/+0,21% 46,50 47,50 45,90 46,90 46,47 46,90 354.900
10/09/2021 +1,80/+4,00% 45,00 48,00 45,00 46,80 46,44 46,80 721.300
09/09/2021 +0,50/+1,12% 44,70 45,00 44,20 45,00 44,80 45,00 223.400
08/09/2021 0,00 / 0,00% 44,50 45,10 44,00 44,50 44,42 44,50 402.800
07/09/2021 -0,85/-1,87% 45,30 45,75 42,20 44,50 44,69 44,50 465.500
06/09/2021 -0,65/-1,41% 45,05 46,70 44,40 45,35 45,19 45,35 980.500
01/09/2021 +0,50/+1,10% 45,50 46,00 44,40 46,00 45,34 46,00 375.800
31/08/2021 -0,10/-0,22% 45,65 47,00 44,85 45,50 45,57 45,50 586.500
30/08/2021 +2,95/+6,92% 43,90 45,60 42,80 45,60 44,72 45,60 918.200
27/08/2021 +0,80/+1,91% 41,80 42,80 41,60 42,65 42,24 42,65 375.900
26/08/2021 +0,05/+0,12% 41,90 43,20 41,65 41,85 42,22 41,85 454.200
25/08/2021 +0,60/+1,46% 41,70 42,00 41,00 41,80 41,59 41,80 271.100
24/08/2021 +1,20/+3,00% 40,00 41,20 39,40 41,20 40,35 41,20 677.100
23/08/2021 -1,40/-3,38% 40,10 41,40 40,00 40,00 40,52 40,00 807.900
20/08/2021 -2,40/-5,48% 43,80 43,80 41,40 41,40 42,37 41,40 903.300
19/08/2021 +0,05/+0,11% 44,50 44,50 43,00 43,80 43,69 43,80 461.200