• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.344,30 +4,46/+0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:03 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.344,30   +4,46/+0,33%  |   HNX-INDEX   361,10   +2,12/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   97,15   +0,38/+0,39%  |   VN30   1.447,71   +1,49/+0,10%  |   HNX30   585,69   +3,61/+0,62%
22 Tháng Chín 2021 11:59:55 SA - Mở cửa
CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
11:55:03 SA
47,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,63%)
Tham chiếu
47,50
Mở cửa
47,30
Cao nhất
47,95
Thấp nhất
47,20
Khối lượng
68.400
KLTB 10 ngày
329.200
Cao nhất 52 tuần
48,50
Thấp nhất 52 tuần
28,00
FMC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
08/09/2021 Triệu Mai Lan --- Đăng ký bán 150.000 Biểu đồ
31/08/2021 Hồ Quốc Lực Chủ tịch HĐQT Mua 38.000 Biểu đồ
19/08/2021 Hồ Quốc Lực Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 40.000 Biểu đồ
20/05/2021 CTCP Thực phẩm PAN --- Bán 5.962.660 Biểu đồ
20/05/2021 CTCP Tập đoàn PAN --- Mua 5.962.660 Biểu đồ
17/05/2021 CTCP Tập đoàn PAN --- Đăng ký mua 5.962.660 Biểu đồ
06/05/2021 Lê Ngọc Hương Phó Tổng giám đốc Bán 25.000 Biểu đồ
07/04/2021 Lê Ngọc Hương Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 25.000 Biểu đồ
10/03/2021 CTCP Tập đoàn PAN --- Mua 6.565.288 Biểu đồ
11/02/2021 Nguyễn Như Diễm Quỳnh --- Bán 0 Biểu đồ
11/02/2021 Đinh Văn Thới Phó Tổng giám đốc Bán 0 Biểu đồ
18/01/2021 Ngô Kiều Phương --- Bán 10.000 Biểu đồ
18/01/2021 Trần Thị Minh Như --- Mua 9.000 Biểu đồ
18/01/2021 Trần Thị Minh Như --- Bán 9.000 Biểu đồ
13/01/2021 Nguyễn Như Diễm Quỳnh --- Đăng ký bán 28.254 Biểu đồ
13/01/2021 Đinh Văn Thới Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
07/01/2021 Ngô Kiều Phương --- Đăng ký bán 10.094 Biểu đồ
06/01/2021 Trần Thị Minh Như --- Đăng ký mua 9.000 Biểu đồ
06/01/2021 Trần Thị Minh Như --- Đăng ký bán 9.000 Biểu đồ
31/12/2020 Ngô Kiều Phương --- Bán 30.270 Biểu đồ