• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:09:24 CH - Mở cửa
CTCP Viễn thông FPT (FOX : UPCOM)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:00:07 CH
77,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,40 (+1,83%)
Tham chiếu
76,50
Mở cửa
77,00
Cao nhất
78,00
Thấp nhất
76,50
Khối lượng
68.200
KLTB 10 ngày
24.920
Cao nhất 52 tuần
96,00
Thấp nhất 52 tuần
44,60
01/07 12,5 tỷ cổ phiếu từ chia thưởng, cuộc đua vốn hóa ngày càng khốc liệt - Người đồng hành
11/06 FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/06 FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
08/06 FOX: FPT Telecom CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức - HNX
23/04 FOX: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
23/04 FOX: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
01/04 FOX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
27/03 FOX: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
16/03 FOX: FPT Telecom giải trình lợi nhuận báo cáo hợp nhất 2020 - HNX
16/03 FOX: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
16/03 FOX: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
15/03 FOX: FPT Telecom muốn đầu tư gần 66 triệu USD cho tuyến cáp đất liền Việt Nam - Singapore - Người đồng hành
13/03 FOX: FPT Telecom dự kiến trả cổ tức năm 2021 không dưới 20% - VietNam Finance
12/03 FOX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
04/03 FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/02 FOX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
26/01 FOX: FPT Telecom tăng mạnh tiền gửi ngân hàng lên hơn 7.150 tỷ đồng - Người đồng hành
25/01 FOX: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) - HNX
25/01 FOX: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
11/01 FOX: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
FOC  1.900 106,50 -0,65%
PIA  100 27,00 0,00%