• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 3:56:14 CH - Mở cửa
CTCP Viễn thông FPT (FOX : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:00:05 CH
81,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
81,10
Mở cửa
81,30
Cao nhất
81,30
Thấp nhất
80,10
Khối lượng
8.200
KLTB 10 ngày
17.670
Cao nhất 52 tuần
96,00
Thấp nhất 52 tuần
49,00
29/09 FOX: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
24/09 FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
21/09 FOX: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
16/09 FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
13/09 FOX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
13/09 FOX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
07/09 FOX: Ngày 15/09/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
29/08 FOX: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 54.723.092 cổ phiếu - HNX
13/08 FOX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
09/08 FOX: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
30/07 FOX: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
30/07 FOX: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
29/07 FOX: FPT Telecom - Lãi bán niên hơn 957 tỷ đồng, tăng trưởng gần 28% - Vietnam Finance
01/07 12,5 tỷ cổ phiếu từ chia thưởng, cuộc đua vốn hóa ngày càng khốc liệt - Người đồng hành
11/06 FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/06 FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
08/06 FOX: FPT Telecom CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức - HNX
23/04 FOX: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
23/04 FOX: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
01/04 FOX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
FOC  2.500 120,60 0,00%
PIA  0 28,00 0,00%