• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:31:00 SA - Mở cửa
CTCP Viễn thông FPT (FOX : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
85,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,12%)
Tham chiếu
85,00
Mở cửa
85,00
Cao nhất
85,60
Thấp nhất
85,00
Khối lượng
27.700
KLTB 10 ngày
17.630
Cao nhất 52 tuần
96,00
Thấp nhất 52 tuần
47,00
FOX - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
29/08/2018 CTCP HNT --- Mua 40.000 Biểu đồ
29/08/2018 CTCP HNT --- Đăng ký mua 40.000 Biểu đồ
31/01/2018 CTCP HNT --- Mua 40.000 Biểu đồ
31/01/2018 CTCP HNT --- Đăng ký mua 40.000 Biểu đồ