• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
07 Tháng Năm 2021 8:48:46 CH - Mở cửa
CTCP FPT (FPT : HOSE)
Cập nhật ngày 07/05/2021
2:53:50 CH
83,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,36%)
Tham chiếu
82,70
Mở cửa
82,70
Cao nhất
84,00
Thấp nhất
82,30
Khối lượng
2.750.900
KLTB 10 ngày
2.209.650
Cao nhất 52 tuần
84,90
Thấp nhất 52 tuần
43,60
29/04 FPT: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và cập nhật điều lệ công ty - HOSE
29/04 FPT: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu - HOSE
26/04 FPT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 49 - HOSE
23/04 FPT: Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 - HOSE
23/04 FPT: Lợi nhuận sau thuế quý I của FPT tăng 22,8% - Người đồng hành
14/04 FPT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
13/04 FPT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo công ty - HOSE
13/04 FPT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HOSE
09/04 FPT: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
09/04 FPT: Điều lệ công ty - HOSE
09/04 FPT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
09/04 FPT: Ông Trương Gia Bình - 'Đại dịch tạo thời thế cho FPT' - VnExpress
08/04 FPT: ĐHCĐ FPT - Chủ tịch Trương Gia Bình khẳng định FPT không chỉ là doanh nghiệp gia công - VietNam Finance
01/04 FPT: Đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
31/03 FPT: Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao - HOSE
31/03 FPT: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HOSE
26/03 Lộ diện nhiều tin ‘nóng’ từ mùa đại hội 2021 - Người đồng hành
25/03 FPT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Thương mại BDM - HOSE
25/03 FPT: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
21/03 Cổ phiếu kín room bớt 'nóng’ với khối ngoại - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMT  27.500 16,50 -1,79%
HIG  19.500 9,10 -3,19%
HPT  22.300 12,00 0,00%
PAI  0 9,10 0,00%
SBD  0 10,30 0,00%
SGT  101.100 14,80 0,00%
SRA  197.900 8,10 -2,41%
SRB  33.800 2,70 -3,57%
VLA  0 12,50 0,00%