• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 925,47 +6,39/+0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    925,47   +6,39/+0,70%  |   HNX-INDEX   135,34   +0,97/+0,73%  |   UPCOM-INDEX   62,85   +0,11/+0,18%  |   VN30   892,55   +5,87/+0,66%  |   HNX30   247,71   +1,41/+0,57%
31 Tháng Mười 2020 6:09:07 SA - Mở cửa
CTCP FPT (FPT : HOSE)
Cập nhật ngày 30/10/2020
3:10:14 CH
51,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+1,18%)
Tham chiếu
50,90
Mở cửa
51,40
Cao nhất
51,50
Thấp nhất
50,50
Khối lượng
1.469.970
KLTB 10 ngày
2.734.490
Cao nhất 52 tuần
61,30
Thấp nhất 52 tuần
40,10
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình
Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Quang Ngọc
Thành viên HĐQT Lê Song Lai
Thành viên HĐQT Dan E Khoo
Thành viên HĐQT Đỗ Cao Bảo
Thành viên HĐQT Jean Charles Emile Joseph Belliol
Thành viên HĐQT Tomokazu Hamaguchi
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Việt Thắng
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Khải Hoàn
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Kim Anh
Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa
Phó Tổng giám đốc Hoàng Việt Anh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thế Phương
Kế toán trưởng Hoàng Hữu Chiến
Đại diện công bố thông tin Bùi Nguyễn Phương Châu