• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 950,80 -10,46/-1,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    950,80   -10,46/-1,09%  |   HNX-INDEX   139,03   -2,67/-1,88%  |   UPCOM-INDEX   63,57   -0,34/-0,53%  |   VN30   919,56   -10,74/-1,15%  |   HNX30   256,49   -5,68/-2,17%
26 Tháng Mười 2020 11:28:28 CH - Mở cửa
CTCP FPT (FPT : HOSE)
Cập nhật ngày 26/10/2020
3:10:14 CH
52,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,10 (-2,04%)
Tham chiếu
53,90
Mở cửa
53,90
Cao nhất
54,50
Thấp nhất
52,80
Khối lượng
3.852.510
KLTB 10 ngày
2.769.707
Cao nhất 52 tuần
61,30
Thấp nhất 52 tuần
40,10
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật FPT 20/05/2020 KBSV Tiếng Việt 11
Báo cáo cập nhật FPT - KHẢ QUAN 22/04/2020 VNDS Tiếng Việt 4
Báo cáo ĐHCĐ - FPT 10/04/2020 KBSV Tiếng Việt 3
Báo cáo cập nhật FPT - GIỮ 12/03/2020 Phu Hung Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật FPT - MUA 11/03/2020 Mirae Asset Tiếng Việt 13
Báo cáo cập nhật FPT - 18/12/2019 KBSV Tiếng Việt 4
Báo cáo cập nhật FPT - MUA 08/05/2019 ACBS Tiếng Việt 7
Báo cáo doanh nghiệp FPT 26/04/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 4
Báo cáo cập nhật FPT - MUA 08/01/2019 ACBS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật FPT - MUA 17/10/2018 Phu Hung Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật FPT - TĂNG TỶ TRỌNG 06/09/2018 KIS Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT - Khuyến nghị Mua 10/08/2018 ACBS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT - Khuyến nghị Mua 24/07/2018 MB Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT - Khuyến nghị Khả quan 03/05/2018 MB Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT - Khả quan 06/04/2018 MB Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật FPT - Khuyến nghị Mua 02/03/2018 ACBS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT - Tích cực 03/10/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT - Khuyến nghị mua Trung Dài hạn 06/06/2017 BSC Tiếng Việt 2
Báo cáo phân tích cổ phiếu FPT_Khuyến nghị Mua 26/05/2017 VDSC Tiếng Việt 10
Báo cáo phân tích CTCP FPT_Khuyến nghị MUA 22/03/2017 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 7